Rahvusarhiivi ajaveeb

Väärtuslikud kodukirjed: Esimesse maailmasõtta kisti ka pereisad

Rahvusarhiivi ühisloomeportaalis „Eestlased Esimeses maailmasõjas”  saab igaüks lisaks arhiiviallikatest sõdurite andmete sisestamisele jagada perepärimuses liikuvat teavet ilmasõjas osalenute kohta ning laadida üles koduarhiivides leiduvate dokumentide, fotode, päevikute ja mälestuste koopiaid. … Jätka lugemist

13. apr. 2018 · Lisa kommentaar

Esimene üleüldine linnarahva ülelugemine – 1867. aasta rahvaloendus Tartus

Rahva üle on läbi aegade püütud arvestust pidada, tavaliselt oli selle eesmärk riigivõimu efektiivsem teostamine. Teadusliku taotluseni jõudis rahvastikustatistika siinmail 1860. aastatel koos kubermangu statistikakomiteede reorganiseerimisega. Komiteede ülesandeks sai tegelda … Jätka lugemist

2. okt. 2017 · Lisa kommentaar

Mina, allpool nimetatu, tõotan ja vannun…

Nagu tänased ajateenijad, vandusid ka Esimesse maailmasõtta värvatud noorsõdurid truudust riigile ja selle valitsejale. Saja aasta eest oli aga vande andmine suuresti religioosne akt, kuna seaduse järgi võttis sõduritelt vande … Jätka lugemist

21. sept. 2017 · Lisa kommentaar

Ilmasõja sõjavangist Eesti väkke

Grister Ramler, Tallinna kogumisosakonna asejuhataja „Eesti Wabariigi Walitsuse esitajale Parisis. Kõrgesti austatud herra! Palun vabandust et Teid paari reaga tülitada julgen. Sain üsna kogemata kombel Teie atressi teada ning sellega … Jätka lugemist

15. nov. 2016 · Lisa kommentaar

Meie ajalugu, meie arhiiv

09. novembril avati Uhtna raamatukogus pidulikult Eesti esimene topoteek, mis koondab ajaloolisi dokumente ja fotosid Uhtnast ja selle lähiküladest. Mis on topoteek? Topoteek on kogukonna (küla, vald, selts vm) koostatav … Jätka lugemist

12. nov. 2016 · Lisa kommentaar

Soomusristleja Pallada hukk: uued andmed

Vello Kallandi, kodu-uurija ja Rahvusarhiivi vabatahtlik Täna, 11. oktoobril möödub 102 aastat Vene Impeeriumi soomusristleja Pallada hukust. Tegemist oli suurima inimohvrite arvuga merekatastroofiga I maailmasõjas Eesti lähivetes: eri andmetel kadus … Jätka lugemist

11. okt. 2016 · Lisa kommentaar

Muhu trummilööja tsaariarmees

161 vabatahtlikku on Esimese Maailmasõja teemalisse ühisloome portaali  sisestanud ligi 85 000 sõdurikirjet. Suur aitäh kõikidele praegustele ja tulevastele kaasalööjatele! Hetkel ootame Teie abi sõdurite teenistuslehtede indekseerimisel. Piilugem koos allikates … Jätka lugemist

7. märts 2016 · 2 kommentaari