Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Eesti Vabariigi järjepidevuse hoidmine väljaspool Eestit

Eesti Vabariigi järjepidevuse säilitamisel ja iseseisvuse taastamisel on suur roll olnud 1944. aastal pagulusse läinud eestlastel ja nende järeltulijatel.

Rahvusarhiiv on Eesti Vabariigi taastamisest alates kogunud ka väliseesti arhiive. Suurem osa põhilistest allikatest on juba digiteerituna kättesaadavad, sealhulgas riigi järjepidevust hoidnud institutsioonide arhiivid nagu Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis, Eesti Saatkond Londonis ja Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis. Ka mitmete paguluses tekkinud ja Eesti Vabariigi taastamise eest võidelnud organisatsioonide nagu Eesti Rahvusfondi ja Rahvusnõukogu arhiivid kirjeldavad väliseestlaste tegevust Eesti staatuse teadvustamisel ja iseseisvuse taastamisel. Arhiivi hoidlatesse on jõudnud ka ajalehtede toimetuste, väiksemate kohalike seltside ja erinevate ühingute arhiive väljastpoolt Eestit.

Põnevat ja kohati ootamatut materjali nii pagulaseestlaste elu ja olme kui ka ühingute kohta leidub isikuarhiivides. Paljude seast tooks esile Karl Robert Pusta, Arvo Hormi, Nikolai Kaasiku, Johannes Klesmenti, August Koerni ja Ernst Jaaksoni isikuarhiivid, mis isikliku kõrval sisaldavad rohkelt teavet ka rahvusvahelise suhtluse, Eesti Vabariigi järjepidevuse hoidmise ja põgenike olukorra kohta.

1944. aasta sügisel lahkus paljude teiste seas Eestist ka diplomaadi, kirjaniku ja keeleteadlase Aarand Roosi  perekond. Selle aasta augustis jõudis Aarand Roosi isikuarhiiv Rahvusarhiivi.

Aarand Roos esinemas Balti riikidele vabadust nõudval üritusel, 1980. aastad

Aarand Roos sündis Tartus 28. mail 1940. 1965. aastal lõpetas ta Stockholmi eesti gümnaasiumi ning jätkas õpinguid Lundi ülikoolis soome-ugri keeleteaduse alal. 1980. aastal sai A. Roos Lundi ülikoolis doktorikraadi ja töötas seal 1982. aastani õppejõuna.

1970. aastate teisel poolel elas Aarand Roos Ameerika Ühendriikides ja töötas Ameerika Hääle eesti osakonnas Washingtonis 1976-1978. Peale nelja aastast Rootsi-perioodi naasis Aarand Roos Ühendriikidesse ning töötas peakonsul Ernst Jaaksoni kõrval New Yorgi Peakonsulaadis konsulina 1982 – 1995. 1996. aastal kolis Aarand Roos Eestisse ja töötas 2005. aastani Välisministeeriumis. Aarand Roos suri Tallinnas 9. augustil eelmisel aastal.

Aastatel 1982 – 1995 Eesti Peakonsulaadis New Yorgis töötades oli Aarand Roos konsulina Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise tunnistajaks väljaspool Eestit, esindas Ernst Jaaksoni kõrval Eesti Vabariigi järjepidevust Ameerika Ühendriikides ning aitas kaasa Eesti Vabariigi rahvusvahelise tunnustuse saamisele.

Aukonsulaarametniku kutsetunnistus nr. 1

Eesti Peakonsulaadi New Yorgis ning peakonsulite Johannes Kaivu ja Ernst Jaaksoni arhiivide kõrval on Aarand Roosi arhiiv suurepärane täiendus meie kogudele ning tulevikus loodetavasti tänuväärne allikas uurijatele.

Täname perekonda!

 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi