Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Madara 20!

Rahvusarhiivi Tallinna Madara tänava maja tähistab tänavu 20. juubelit.

1997. aastal ostis Riigiarhiiv Madara 24 asunud mööbliettevõtte Standard tootmishoonete kompleksi. Hoonekompleks koosnes kolmest ehitisest ja ühest kaarhallist. Primaarne neist oli 1950ndatel aastatel ehitatud L-kujuline peahoone. Algselt pidi siia tulema vahearhiiv, kus oleks säilitatud eelkõige erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete lühi- ja pikaajalise säilitustähtajaga dokumente.

Kuna Riigikogu soovis enda kasutusse saada kogu Toompea lossi, mille põhjatiivas asus 1920. aastal riigiasutuste dokumentide kogumiseks loodud Riigiarhiiv, siis oli arhiiv sunnitud koos oma kogudega sealt välja kolima. Seetõttu koliti Madara tänava hoidlatesse hoopis Riigiarhiivi kogude vanem osa aastatest 1918-1944, Tehnikaarhiivi arhiivifondid, mis eelnevalt paiknesid Tallinnas erinevates hoidlates ning samuti osa isikuarhiive. Vahearhiiv jäi esialgu Maneeži tänavale, kuid hiljem likvideeriti.

Rahvusarhiivi arhivaar Evelin Selvet meenutab: „Esimesena tulid Madara tänava majja 2002. aasta märtsis arhiivi töötajad Riina Saar, Ellen Klaas ja mina. Toompeal asunud hoonetest hakati esmajärgus ära kolima projektdokumentatsiooni. Uurijate huvi ehitusprojektide vastu oli suur, oli alanud korteriühistute moodustamine ja sooviti elamuid renoveerida. Kuigi uurimissaal ei olnud veel avatud ja infoletis ei olnud veel kedagi, siis pidid kogumisosakonna töötajad tegelema lisaks materjalide korrastamisele ja kirjeldamisele ka uurijate teenindamisega. Neli päeva laenutasime säilikuid ja reedel panime neid hoidlasse õigesse kohta tagasi.“

18. mail 2001. aastal pandi Madara 24 hoonele nurgakivi ja alustati selle ümberehitamist. Aasta hiljem, 17. mail kell 14.00 avasid riigisekretär Aino Lepik von Wiren ja riigiarhivaar Priit Pirsko veel tollase Riigiarhiivi juurdeehituse Madara tänaval. Hoones on arhivaalide säilitamiseks 7 hoidlat – 1630 ruutmeetrit hoidlapinna ja umbes 17 000 riiulimeetrit. Madara tänava maja 38-kohaline uurimissaal avati uurijatele 2002. aasta septembris. Avamise puhul oli väljas näitus 20. sajandi loosungitest helis ja pildis ning sai tutvuda arhiivi köögipoolega.

2021. aastal oli Madara tänava uurimissaalis 2758 külastust. 839 uurijat tegid Madara ja Maneeži hoidlatest kokku 26 922 laenutus-, kauglaenutus- ja koopiatellimust.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi