Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

PAKA – postitöötajast karikaturist

Igapäevase töö käigus Rahvusarhiivi Maneeži tänava hoidlas jäi mulle silma Sidemuuseumi kogude kollektsioonis olev säilik ERA.2046.1.57, „Sidetöötaja Paul Kann’u (varjunimi “Paka“) karikatuuride kogu. Tema kaastöö ajakirjale “Postisarv” Tallinnas“. Säilikus leidub sadu Paul-Friedrich Kann’u ehk PAKA loodud omapärased karikatuure, šarže ja joonistusi. Teoste hulgas on nii lõpetatud töid, kui ka visandeid ja mustandeid.

Paul-Friedrich Kann kunstniku nimega PAKA sündis 10. oktoobril 1907. aastal Lümmada vallas Saaremaal. 1934. aastal lõpetas ta Tallinna Kolledži ning asus tööle Posti-, Telegraafi- ja Telefonitalituses. Algselt töötas ta mehaaniku õpilase, hiljem mehaanikuna. Kann täiendas end Riigi Kunsttööstuskooli õhtustel joonestuskursustel ja 1936. aastal sai temast Postitalituses vanemjoonestaja. Edasi asus Kann õppima Tallinna Tehnikaülikooli ehitus- ja mehaanika teaduskonda. Oma põhitöö ja õpingute kõrvalt tegi Kann kaastööd posti-, telegraafi- ja sidetöötajate ajakirjale Postisarv alates selle asutamisest, 1933. aastal. Olles aktiivne ja loominguline inimene, oli Paul Kann lisaks tegev paljudes seltsides ja ühingutes, nagu Tallinna Fotoklubi ja Postiteenijate laulukoor.

Paul-Friedrich Kann. ERA.R-251.5.167

Kaasvõitlejad teravate pliiatsitega. Rudolf-Heinrich Kroon (postiametnik, ajakirja  Postisarv toimetaja), Paul-Friedrich Kann ehk PAKA (postiametnik, karikaturist ja kunstnik) ja Karl-Ferdinand Triumph (postiametnik, markide kunstnik ja kujundaja).

PAKA tööde kollektsiooni moodustavad säilikus ERA.2046.1.57 olevad sajad šaržid, karikatuurid, portreed ja joonistused 1930. aastatest. Paljud tööd ilmusid ajakirjas Postisarv, kuid enamik neist trükivalgust näinud ei ole. Oma teostel kujutab PAKA nii rohkem kui vähem tuntud Eesti ning välismaa ühiskonna- ja kultuuritegelasi, riigiametnikke ning õppejõude.  Kuulsatest eestlastest on PAKA poolt kujutamist leidnud näiteks Konstantin Päts, Jaan Tõnisson, Amandus Adamson, August Kitzberg ja Friedrich Reinhold Kreutzwald. Rahvusvaheliselt tuntud inimestest said PAKA-poolse töötluse osaliseks Albert Einstein, Erich Maria Remarque ja Maksim Gorki.

Suurema ja silmapaistvama osa PAKA töödest moodustavad tema joonistused tavapärastest ametnikest Eesti posti ja side valdkonnas. Karikaturistina särab PAKA enim just kujutades oma kolleege Posti-, Telegraafi- ja Telefonitalituses ning Postisarves. Kuna ta teadis ja tundis neid paremini, siis on antud šaržid ja karikatuurid isikupärasemad ning teravamad. PAKA töödes on küllaga teatavat eneseirooniat ja -teadlikkust, millega ta oma kolleege ja ametit pilab.

1935. aastal asutati Eesti Postivalitsuse Postimuuseum, mille eesmärk oli posti ja side ajaloo jäädvustamine. Nõukogude võimu perioodil nimetati muuseum ümber Sidemuuseumiks, mis likvideeriti 1947. aastal. Sidemuuseumi kogud võeti üle ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloomuuseumi poolt ning anti 1952. aastal üle Eesti NSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku Ülesehitustöö Riiklik Keskarhiivile (ENSV ORKA), kus moodustati Sidemuuseumi kogude kollektsioon (RA, ERA.2046).

Ajakirja Postisarv andis välja Tallinna Peapostkontori ametnikkude Kogu, hiljem Posti-, telegraafi-, ja telefoniteenijate Kutseühingu Keskjuhatus. Ajakirjaga Postisarv saab tutvuda Digaris: https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud?id=9167&page=1

RA, ERA.R-251.5.167. Kann, Paul Jüri p. ERA.1837.6.332. Kann, Paul Jüri p.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi