Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Uudiseid Vabadussõja ühisloomest

Vabadussõja ühisloome algusest on möödas üle nelja aasta. Selle aja jooksul on vabatahtlikud sisestanud digiteeritud arhiivisäilikutest ühisloome andmebaasi üle 121 000 nime. Viimase poole aasta jooksul on andmebaasi lisandunud üle 20 000 peamiselt Tartu Kooliõpilaste Pataljonis ja Võru Kaitsepataljonis võidelnu nime. Kuigi vabatahtlike poolt on väga suur töö juba ära tehtud, siiski ei ole sisestatud nimed kõigidest digiteeritud ja ühisloomesse planeeritud arhiiviallikatest. Ometi on meil juba olemasoleval kujul kasulik andmebaas, mida kasutavad uurimistööks nii genealoogid, ajaloolased kui ka arhivaarid. Suured tänud kõigile, kes on Vabadussõja või mõnda teise Rahvusarhiivi ühisloomesse panustanud! Ootame kõiki vanu ja uusi huvilisi Rahvusarhiivi Vabadussõja (https://www.ra.ee/vabadussoda), vallakohtute (https://www.ra.ee/vallakohtud/) ja Tartu aadressbüroo (https://www.ra.ee/tartu_kodanikud/) ühisloomesse panustama.

Rahvusarhiivi arhivaar ja Vabadussõja ühisloome algataja Ivar Kaigu on koostanud kasuliku õppevideo „Ühe Vabadussõja sõduri jälgedes – August Kaarna“, kuidas kasutada Vabadussõja ühisloomet sõjast osa võtnu eluloo ja sõjatee taasloomiseks, aga ka Vabadussõja ajaloo uurimiseks laiemalt. Antud video jagab õpetussõnu ja näpunäiteid, kuidas võiksid ka Sina ennast huvitava Vabadussõjast osa võtnud mehe või naise sõjatee taastada. Näiteks on Ivar valinud ühe tema jaoks täiesti tundmatu sõduri, August Kaarna. Oma uurimist alustab ta Vabadussõja ühisloomes ning õpetab, kuidas kasutada sealt leitud andmeid edasises uurimistöös, kuidas kombineerida eriliigilisi digiteeritud ja digiteerimata arhiiviallikaid, teaduskirjandust, mälestusraamatuid ning ajaloolisi ja tänapäevaseid kaarte. Vaata täpsemalt juba järgnevast videost.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi