Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Väejuhtimine posti teel: Peeter Esimese kiri Põhjasõjast

Rahvusarhiivis peitub laialdasi uurimisperspektiive võimaldav allikmaterjal Riia kindralkuberneri fondis – 600 leheküljel sadu kirju, mis saadetud Peeter Esimeselt vürst Anikita Ivanovitš Repninile aastatel 1700-1719. Nii Vene kui Lääne uurijad on mõningal määral kasutanud alates 1887. aastast publitseeritud Peetri kirju. Eesti uurijate poolt on Tartus säilitatud kirjad seni suuresti avastamata jäänud, kuigi Põhjasõja temaatikas aitaksid kirjad avada uusi aspekte. Kuna selle sõja tulemus sõltus logistikast, siis on valitud kiri igati omal kohal. Teadaolevalt ei ole seni keegi Vene armee logistikat Põhjasõjas Peetri kirjade abil uurinud.

Peeter Esimene on Eesti ajalooteadvuses tuntud eelkõige 1700. aasta Narva lahinguga ja käsuga hävitada 1708. aastal Tartu. Kindral Repnini näol oli tegu Golovini, Šeremetjevi ja Menšikoviga võrreldavas suurusjärgus oleva Vene väejuhiga, kes sai sarnaselt nendele 1725. aastal feldmarssaliks. Repnini seos Eestiga seisneb eelkõige tema rollis Riia vallutamisel 1710. aastal ja Vene valitsuse all Liivimaa esimeseks kindralkuberneriks olemises. Publitseeritavale kirjale eelnev 1708. aasta oli Repnini jaoks olnud märgiline, kuna juulis Holowczyni juures saadud kaotuse järel oli ta ebasoosingusse langenud ja ta taastas oma hea nime sama aasta septembris Lesnaja all. Kuningas Karli õnnetäht oli aga hakanud juba Lesnaja eel tuhmuma, kuna tema otsus Rootsi vägi esialgselt Moskava suunalt hoopis kiiruga lõunasse viia ja Lewenhaupti Liivimaalt saabuvat väge mitte järele oodata, tõi kaasa Lewenhaupti olulise moonavoori sattumise Vene vägede kätte.

Peeter Esimene oli alates sama aasta augustist hakanud rakendama „põletatud maa“ ja kurnamistaktikat. Järgnenud ränk talv oli Euroopas viimaste aastasadade karmim ja kolmandik Rootsi 33000-36000-mehelisest armeest nälgis ning külmus surnuks. Vene vägi elas talve üle paremas seisus. 1709. aasta maiks kannatas Rootsi vägi toidu, laskemoona ja püssirohu puuduse all. Repnin osales samuti Poltava lahingus ja käesolev kiri on dateeritud kuu aega peale seda legendaarset lahingut (28. juulil 1709. aastal). Repnin oli oma diviisiga liikumas Riia suunal, mille lähistele ta kirja saabumisel 5. oktoobril jõudnud oli. Kirja teeb oluliseks fakt, et see näitab Peetri head arusaamist logistika tähtsusest sõjalistes kampaaniates. Muidugi ei saa kõrvale jätta asjaolu, et aastatepikkune sõjapidamine oli ilmselt inimressursse kahandanud ja sundis Peetrit abinõudele mõtlema. Oluline on rõhutada, et kiri oli teel üle kahe kuu. Kuna Peeter oli kirja saatmise hetkel Kiievis ja Repnin jõudis 1709. aasta oktoobri alguses Riia lähistele, siis oli vahemaa suurusjärgus 1000km. Arvestades tollaseid posti liikumisei kiiruseid, oli ligi 20km päevas sõjast laastatud maal täiesti tubli tulemus. Nagu posteril olevalt 1705. aasta kaardilt näha on, siis võisid liiklemist aeglustada kohatised valged laigud Vene armee topograafilistes andmetes.

Kirjas rõhutas Peeter Esimene vajadust tegeleda deserteerumise ohjamisega, luues n-ö tõkestussalgad. Samuti märkis ta vajadust tagada kehvas tervislikus olukorras sõjameestele transport, et nad sihtkohta jõudes veel tegutsemisvõimelised oleksid. Selleks soovitas ta kasutada vankreid. Nii Lesnaja kui Poltaava järel sai Vene vägi sõjasaagiks ohtralt vankreid, kuid ei ole täpsemalt teada, mis varudest sai vankrid kindral Repnin. Kuivõrd logistika oli sõjas võtmetähtsusega küsimus, siis ei saa öelda, et Peeter oleks ühele kindralitest transpordialast nõu andes tegelenud triviaalse küsimusega.

Käesolev kiri on heas seisukorras ja sellel olev sõnum on kirja pandud kirjutaja poolt Peetri dikteerimise peale. Paleograafia mõistes on sellised kirjad transkribeerimiseks oluliselt lihtsamad, kuna Peetri oma käega kirja pandu on kurikuulsalt voolavas ja ebaühtlases kirjapildis. Kiri on Vana-Vene kirjatähtedes ja sai transkribeerimise järel tõlgitud. Kommunikatsiooni ja posti ajaloos on lisaks kirjale oluline ümbrik, mis näitab ära kirja adressaadi ja sõnumi saabumise kuupäeva – kiri saadeti Anikita Ivanovitš Repninile ja saadi kätte 5. oktoobril 1709.

 Письма Петра I ген.-губернатору Репнину 1708–1709.)

Kirja transkribeerimine ja tõlge Toivo Kikkas

Господин генерал.

Писмо ваше, купно с табелями, мы получили. На которое ответствую, что поход по указу вы исправляйте. Однако же оной указ, чтоб к назначенному месту поспеть, не к той силе лежит, чтоб чрез силу людскую то делать, но дабы время не пропустить; а людей надобно всячески сохранять, ибо и приведчи слабых, то оными действовать невозможно. Что же писали вы, что з дорог многие не явились, и для того надобно учинить по сему, дабы выбрать одного полковника и несколко надежных афицеров и к ним придать человек сто драгун с их афицеры. И оному полковнику приказать с ними позади дивизии иттить и беглых имать. А болным брать подводы и всякое вспоможение чинить, понеже чрез такой долгой марш, ежели не будет доброго присмотру ззади, то могут многия тысячи ис армеи убыть.

„Piter“

Из Киева в 28 день июля 1709.

***

Härra kindral.

Teie kirja saime koos tabelitega kätte. Selle peale vastan, et te viite käsu järgi läbi rännakut. Siiski ei tähenda see käsk, mille järgi te peaksite ettenähtud kohta jõudma, et seda tuleks teha inimesi pingutama pannes, vaid et on tarvis õigeks ajaks kohale jõuda ja inimesi tuleb igatmoodi hoida, sest isegi kui nõrgad ongi kohale toodud, ei ole nendega võimalik tegutseda. Mis aga puudutab seda, et kirjutasite, et teelt ei ilmunud paljud kohale, siis selleks on vaja korraldada nii, et valida üks polkovnik ja mõned truud ohvitserid ja anda neile traguneid inimest sada koos nende ohvitseridega. Ja lasta polkovnikul nende taga käia ja jooksikuid püüda. Haigete jaoks aga võtta vankrid ja korraldada igakülgset abi, sest et juhul kui ei saa olema head järelevalvet võivad läbi sellise pika retke paljud tuhanded inimesed välja langeda.

Piter

Kiievist 1709. aasta juulikuu 28. päeval.

RA, EAA.279.1.266-5, l. 48p

RA, EAA.279.1.266-5, l. 46

RA, EAA.279.1.266-5, l. 46p

Kokkuvõttev poster. Autorid Karl Jaago ja Gert Klaasen

 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi