Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Vaino Väljas 90

ELKNÜ KK I sekretär Vaino Väljas maanoorte kokkutuleku delegaatide keskel,1956
Foto: Valdur-Peeter Vahi

ELKNÜ Keskkomitee sekretär V. Väljas ELKNÜ X kongressil esinemas, 1960
Foto: I.Prooso

Laevaliini Tallinn-Helsingi avamine mootorlaeva “Vanemuine” reisiga. Vastvalminud reisijate paviljoni juures kõneleb EKP Tallinna Linnakomitee I sekretär Vaino Väljas, 1965
Foto: Salomon Rosenfeld

NSV Liidu rahvakunstnik Gustav Ernesaks ja EKP Keskkomitee sekretär Vaino Väljas ENSV XVIII üldlaulu- ja tantsupeol aupärgadega,1975
Foto: Oskar Vihandi

Vaino Väljas ja EKP Keskkomitee juhtkond võõrustamas Saksa DV Schwerini ringkonna delegatsiooni,1975
Foto: P.Kuznetsov

EKP KK sekretär Vaino Väljas annab üle auaadressi Vanemuise teatri peanäitejuhile Kaarel Irdile Moskvas külisetendustel saavutatud edu eest, 1976
Foto: Kaljo Raud

Kirjanik A.H. Tammsaare monumendi avamisel kõneleb EKP Keskkomitee sekretär Vaino Väljas, 1978
Foto: Heidi Maasikmets

Maidemonstratsioonist osavõtjaid tervitavad vabariigi valitsuse ja partei juhtivad töötajad, 1979. Järgmisel aastal suunati Vaino Väljas NSVL suursaadikuks Venezuelasse
Foto: Harald Leppikson

Peale naasmist suursaadikutöölt Nicaraguas EKP Keskkomitee esimeseks sekretäriks nimetatud Vaino Väljas ETKVL-i tootmiskoondise Rakvere silmkoetsehhis töölistega vestlemas, 1988
Foto: Vambola Salupuu

Vaino Väljas tutvub ehitusplatsiga Randveres
Foto: Harald Leppikson

Eestimaa Rahvarinde organiseeritud rahvapidu “Eestimaa laul 88” Lauluväljakul. Esiplaanil Mai ja Vaino Väljas, 1988
Foto: Verner Puhm

Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu erakorraline, VIII istungjärk, kus võeti vastu Eesti NSV suveräänsusdeklaratsioon. Kõneleb Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel. Istungjärku juhatab erakorraliselt EKP Keskkomitee esimene sekretär Vaino Väljas. Temast vasakul Jaan Rääts (16.11.1988)
Foto: E.Norman

Eesti NSV suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine oli esimene seadusandlik vastuhakk nõukogude võimule. Erakorraliselt istungjärku juhatanud Vaino Väljase küsimuse:”Kes on poolt?” toetuseks esimesena tõstetud käsi oli nakkav. Kõnetoolis redaktsioonikomisjoni esimees akadeemik Boris Tamm, 16.11.1988
Foto: Tiit Veermäe

1989, Foto: Endel Tarkpea

Iseseisvuspäev 1989, Pika Hermanni torni heisatakse taas rahvuslipp. Kõneleb Vaino Väljas
Foto: Erich Norman

NSV Liidu Keskkomitee esimene sekretär Mihhail Gorbatšov (vasakult 5.) vestleb NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi esimese istungjärgu saadikutega. Vasakult 1. Mihhail Bronštein, 3. Marju Lauristin, 4.Arvo Haug, 6. Vaino Väljas, 7. Tõnu Laak, 10. Toivo Ninnas, 11. Vladimir Jarovoi. Moskva, 1989

Balti kett Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval, Paremalt: Boriss Tamm, Vaino Väljas, Mai Väljas. 23.08.1989
Foto: Toomas Huik

Tartu rahu 70. aastapäeva tähistamise miiting Toompeal. Paremalt: Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel, Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Indrek Toome, EKP Keskkomitee esimene sekretär Vaino Väljas, 1990

Vaino Väljas kohtumas piketeerijatega Sakala keskuse ees EKP 20. kongressi ajal, 1990
Foto: Georgi Tsvetkov

Vaino Väljas 60, Vaino ja Mai Väljas kingituste taustal, 1991
Foto: Toomas Volmer

Eesti Demokraatliku Töölispartei (EDTP) esimees Vaino Väljas, 1994
Foto: Verner Puhm

Vabariigi aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtt Estonia teatris 2004, Vaino ja Mai Väljas
Foto: Mati Mänd

 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi