Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Aasta siis oli 1967 – 50 aastat Suurest Oktoobrist

Millal tähistatakse (tähistati) Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva, suurimat tähtpäeva Nõukogude Liidus 1967. aastal? Vastus „7. novembril“ ei ole õige. Selle tähistamist alustati juba aasta varem plaanide koostamisega. Iga asutus ja ettevõte võttis selleks täiendavaid kohustusi.

Balti Soojuselektrijaama suitsevate korstendega hoone. RA, ERAF.2.2.1936.2 . erf0002_002_0001936_00002_00000_00002_ft

RA, ERAF.2.2.1936.2 Balti Soojuselektrijaam, sotsialistliku tööstuse ja energeetika väärikas esindaja

Kogu iga-aastane sotsialistlik võistlus toimus selle tähe all, suurendati toodangut ja hakati valmistama uusi tooteid elektronarvutitest viineriteni. Isetegevusülevaatused, spordivõistlused, kunsti- ja rahvamajandusnäitused, lavastused kõigis kutselistes teatrites, raamatud, ausambad, uued hooned. Tartu ja Pärnu said lõpuks omale uued teatrihooned, mitmes rajoonikeskuses valmis kultuurimaja, Tallinnas avati novembri algul uus Balti jaam. Oktoobris ja novembri algul peeti konverentse ja pidulikke koosolekuid, anti kätte võitjate rändpunalippe, ordeneid,medaleid, auaadresse, aukirju. Nii toimus kogu Nõukogude Liidus. Kõik pühendati suurele tähtpäevale, igaüks oma võimete kohaselt. Kusagil avati mälestustahvel langenud kangelastele, kusagil väga kaugel eemal maandus esmakordselt Veenusele NSVL kosmoselaev.

Grupp autasustatuid ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi saalis, 1967. RA, ERAF.2.1.6727.1. erf0002_001_0006727_00001_00000_00001_ft

RA, ERAF.2.1.6727.1 Grupp autasustatuid ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi saalis, 1967

 Sotsialistliku võistluse võitja Paide rajooni Estonia kolhoosi juhtkond üleliidulise rändpunalipuga. Paremalt teine Heino Marrandi. RA, ERAF.2.2.23433.1. erf0002_002_0003433_00001_00000_00001_ft

RA, ERAF.2.2.23433.1 Sotsialistliku võistluse võitja Paide rajooni Estonia kolhoosi juhtkond üleliidulise rändpunalipuga. Paremalt teine Heino Marrandi.

Kuid miks vaid ülekuhjatud loetelud? Võtame ette ka ETA kaudu üleliidulisele uudisteagentuurile TASS-ile edastud sõnumi 30. oktoobrist mälestuslipuga autasustatud Tartu Lihakombinaadi tööst. „Kodumaa juubeliaastal on kombinaadis erilist rõhku pandud toodangu sortimendi laiendamisele ja selle kvaliteedi tõstmisele. Tänavu hakati valmistama suitsutatud veiserinda, mis võitis tarbijate hulgas kiiresti kõrge tunnustuse. Eelmise nädala lõpul ilmusid Tartu ja Lõuna-Eesti toiduainete kauplustes müügile nägusad pakendid „Suur Oktoober“, milles on 1,2 kg nõutavamaid vorstitükke. Lisaks nendele hakati tänavu kombinaadis tegema juustuga keeduvorsti, vormisinki „Vastla“ ja paljusid teisi uudistooteid.“

Vabariiklik juubelinäitus „50 aastat Suurt Oktoobrit“. Toodangu väljapanek: alkohol, maiustused jpm. RA, EFA.289.0-63865. 120mm negatiivfilm

RA, EFA.289.0-63865 Vabariiklik juubelinäitus „50 aastat Suurt Oktoobrit“

Pidu ise oli tõeliselt pikk. Pühapäev 5. november muudeti tööpäevaks, nii sai enamik inimestest kolm vaba päeva: 7. 8. ja 9. novembri. Neis asutustes, kus oli juba 5-päevane töönädal, osati reede samuti vabaks teha, nii saadi kokku kuus vaba päeva. Linnades olid toiduainete kauplused olid avatud kõigil päevadel 9 – 17, Tallinna restoranid 7. novembril kuni kella kaheni öösel.

Suurimad sündmused algasid 6.novembril, kui Tallinnas toimus EKP Keskkomitee ja ENSV Ülemnõukogu pidulik istung. Ettekande pidas seal Ülemnõukogu esimees A.Müürisepp. Samal ajal toimus Moskvas NLKP Keskkomitee, NSVL Ülemnõukogu, sotsialistlike vennasmaade, vennasparteide ja muude välismaa sõprade esindused. Nagu koosolekul tõdeti: “Lenini nimi on uue maailma sümbol. Lenini nimega seovad kogu maailma tööinimesed oma mõtted õnnest, helgest tulevikust.“

Partei ja valitsuse pöördus kogu nõukogude rahva poole:

„Oktoobri võit oli suurim pööre maailma ajaloos… Me võtsime oma eesmärgiks luua sotsialistlik tootmine. Me saavutasime selle… Me seadsime oma ülesandeks teha lõpp rahvuslikule vaenule ja rõhumisele. Me lahendasime selle. Me võtsime oma eesmärgiks viia ellu sotsialistlik printsiip: igaühelt tema võimete kohaselt, igaühele tema töö järgi. Me viisime selle ellu.“

A.Klauson, A.Müürisepp, J.Käbiv,A.Vader ja K.Vaino Võidu väljaku tribüünil 7.nov.1967. RA, EFA.250.0-59011. 35mm negatiivfilm

RA, EFA.250.0-59011 A.Klauson, A.Müürisepp, J.Käbiv,A.Vader ja K.Vaino Võidu väljaku tribüünil 7.nov.1967.

Tallinna Garnisoni väeosade paraad. Sõjatehnika. RA, EFA.250.0-59012. 35mm negatiivfilm

RA, EFA.250.0-59012 Tallinna Garnisoni väeosade paraad

7. novembril toimusid kõigis NSVL linnades Vladivostokist Kaliningradini töötajate demonstratsioonid, osas ka sõjaväeparaadid. Loosungid ülistasid kommunistlikku parteid, kõigi rahvaste vennalikku sõprust,meie riigi rahuarmastavat välispoliitikat jne. Mis toimus väikeses Tartus ? ETA ajakirjanik annab sellest haarava pildi.

“Mitte kunagi varem pole ülikoolilinn ehtinud end nii kaunisse pidurüüsse kui kodumaa juubeliaastapäeval. Kõikjal on lipud, loosungid, transparendid, meie riigi rajaja V.I.Lenini hiiglasuured portreed. Ja tartlased ise, kellel on seljataga argipäevaste askelduste rutt, on täna eriti pidulikud ja rõõmsad. Neil on, mida kodumaale raporteerida, millest uhkusega kõnelda. Tribüünist mööduvad paljude ettevõtete ja tehaste kollektiivid. Soojalt tervitatakse Lihakombinaadi ja Õlletehase töötajaid – tublimaid tublimate hulgast. Ent sajandeid on Tartule oma näo andnud üliõpilased, teadlased. Ka täna on nad rohkearvuliselt esindatud. Sirgetes ridades lähevad TRÜ üliõpilased. Tundub, et nad on endaga kaasa toonud tükikese juunikuu helesinist taevast. Noortel nägudel on lahke oktoobrinaeratus… Sinised „teklid“ asenduvad rohelistega. Eesti noorima kõrgema õppeasutuse on 16 aasta jooksul lõpetanud ligemale 4600 põllumajanduse spetsialisti. Ülikoolilinna teadlastel on viimastel aastatel palju kordaminekuid. Täna raporteerivad nad oma saavutustest. Tribüüni eest möödub Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi kollektiiv, astuvad Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi, Botaanika ja Zoloogia Instituudi ja paljude teiste asutuste töötajad. Kaua kestis tartlaste juubelidemonstratsioon.”

Demonstratsioon nõukogude okupatsiooni vastu Balti riikides, Stokholm,1967. Ra, EFA.600.0-328277. 35mm negatiivfilm

Ra, EFA.600.0-328277 Aga mitte kõik ei pidanud sotsialismi ainsaks helgeks tulevikuks: Demonstratsioon nõukogude okupatsiooni vastu Balti riikides, Stokholm,1967

Tekst ja fotode valik: arhivaar Liivi UuetRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi