Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Arhiivifilm arhiivist

Liivi tänavalt Noorasse kolimise käigus tuli päevavalgele vana filmilint, mis sisaldas salvestust endise ajalooarhiivi (RAKA) Ajalooringi (NB! Mitte segi ajada TÜ Ajalooringiga) ettekandekoosolekust, mis oli pühendatud 370 aasta möödumisele Balthasar Russowi surmast. Ettekandekoosolek toimus 7. detsembril 1970.

Filmis on näha ka fotoalbumi fotod Ajalooringi asutamiskoosolekust 9. detsembril 1966. aastal.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iEskrQsXdWI]

Taustast

Urmas Märtin meenutab: 70-ndatel tekkis RAKA fotolabori töötajatel idee, et peale igapäevase pildistamistöö võiks proovida ise ka liikuvat pilti jäädvustada. Kuna vastavat aparatuuri hankida oli Nõuka ajal väga keeruline, siis tehti arhiivi juhtkonnale ettepanek hakata filmima RAKA-kroonikat. Sellest mõttest lähtuvalt esitas RAKA hanke taotluse, et Riikliku Kaubastu Fondidest eraldataks arhiivile vajalik kaamera. Pärast pikka ootamist tehnika lõpuks ka saadi, kasutuses oli filmikaamera KVARTS 2x8mm ja KRASNOJARSK 16mm, kinoekraan ning kinoprojektor 16mm filmide vaatamiseks. Filmiti mitmeid arhiivisiseseid üritus ja ekskursioone.

Kirjalikud allikad kõnelevad
Arhiivis on hoiul ka sellesama koosoleku protokoll:
EAA.R-271.1.1214.19
Ajalooringi ettekandekoosoleku protokoll nr. 12
7. dets. 1970 kell 17.00
koosoleku juhataja A. Traat
sekretär L. Hermann
Päevakord
1. „370 aastat B.Rüssovi surmast” – dots. S. Vahtre
2. Läbirääkimised
3. 1970. a. tegevuse aruanne – A. Traat
4. Uue juhatuse valimine
1) Kuulati dots. S. Vahtre ettekannet päevakorras märgitud teemal.

2) P. Rammel: Rüssovi kroonika anti lühikese aja jooksul mitu korda välja. Kas need on algtekstiga identsed või ei?
Vastus: ei ole identsed, 1578. a. väljaandes väikesed erinevused, 3 väljaandes on tugevalt sisulisi muudatusi. Puuduvad kritiseerivad märkused rootslaste kohta.
V. Naaber: Kas on teateid B. Rüssovi järglaste kohta?
Vastus: järglasi ei ole uuritud, 19. sajandil leidub Tallinna linnaelanike nimekirjas Russoveid, kas on side B. Rüssoviga, pole teada.
A. Traat: Kuivõrd on põhjendatud von Tiesenhauseni märkused B. Rüssovi kroonika kohta?
Vastus: mõned von Tiesenhauseni märkused on õiged. Kuna ka ta ise tegeles kroonikakirjutamisega, on tema märkused seda väärtuslikumad.
V. Ernits: Leetbergi poolt tõlgitud Rüssovi kroonika enam ei rahulda. Rootsis ilmunud tõlget kroonikast pole võimalik saada. Kas ei oleks võimalus välja anda uus tõlge kroonikast?
Vastus: Ka Rootsis ilmunud tõlge pole laitmatu. Uue tõlke kohta ei tea midagi öelda.
A. Traat: Kuidas suhtus B. Rüssov talupoegadesse?
Vastus: üldiselt halvustavalt, kuid ta nägi ja seletas ka neid tingimusi, mis põhjustasid talupoegade niisuguse olukorra.

3) Vaata lisa. /teises säilikus/

4) Juhatuse kandidaatideks esitati endised juhatuse liikmed. Kuna dotsent H. Piirimäe on doktorant, palus ta end juhatuseliikme ülesannetest kasvõi ajutiselt vabastada. Sama sooviga pöördus ringi asutaja ja senine esimees A. Traat koosolijate poole. Täiendavalt esitati endise juhatuse liikme dots. Sulev Vahtre kandidatuur.

Otsustati:
Valida 1971. aastaks ringi juhatusse endised liikmed:
1. R. Auling – RAKA direktor
2. dr. E. Laugaste – TRÜ dekaan
3. dots. R. Kleis – TRÜ
4. dots. S. Vahtre – TRÜ
5. v.tead. töötaja E. Ernits – TA Ajaloo Instituut
6. M. Loit – RAKA direktori aset. teadusliku töö alal
7. H. Palli – TA Ajaloo Instituudi v.tead. töötaja, ajalootead. kandidaat
8. L. Hermann – RAKA v.tead. töötaja
9. E. Uibo – kodu-uurija Alatskivi keskkooli õpetaja
10. A. Traat – TA Ajaloo Inst. v.tead. töötaja, jur. tead. kandidaat
Koosolek lõppes kell 19.10
Koosoleku sekretär L. Hermann
 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi