Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Eestiaegsed Tartu hoonete projektid leiab nüüd Saagast

Meil on rõõm teada anda, et Rahvusarhiivi on jõudnud seni Tartu linnavalitsuses hoiul olnud esimese iseseisvusperioodi ehitiste projektid ja seonduv dokumentatsioon. Väike osa projekte võeti vastu ka firmast ARC Project. Kokku moodustati materjalist 4919 säilikut, mis liideti Tartu Linnavalitsuse arhiiviga (ERA.2966, nimistu 10, sari Hoonete toimikud). Lisaks kõikvõimalike hoonete projektidele leiab toimikutest tehnosüsteemide, aiapiirete, varikatuste, tänavate, sildade jm projekte. Projekti juures võib olla seletuskiri koos detailsema tööde ja ehitusmaterjalide kirjeldusega, omaniku avaldus ehitusloa taotlemiseks ja projekti kinnitamiseks, ehitus- ja hoone kasutusluba, andmed ehitustööde järelevaataja ning algus- ja lõpuaja kohta, valminud ehitise ülevaatusakt koos märkusega projektist kõrvalekallete kohta. Ühiskondlike ja tööstushoonete toimikutest leiab sageli dokumente ehitushangete või laenu võtmise kohta, töövõtulepinguid, eelarveid, staatilisi arvutusi, arveid ning ehitusmaterjalide saatekirju.

Toimikutes olevad projektid on juba peaaegu tervikuna digiteeritud (kokku 13 400 faili!) ning kõikidele huvilistele nähtavad portaalis Saaga. Projektide juurde käiva kirjavahetuse ja muude ehitustegevusega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda arhiivi uurimissaalis.

Huvipakkuva hoone projekti ja dokumendid leiab omaaegse aadressi ja/või kinnistu või krundi numbri järgi. Tasub tähele panna, et aadress võib olla vahepeal muutunud. Siin on abiks Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus, milles saab kuvada otsitava kinnistu 1914. või 1938. aasta kaardil. Näiteks saame teada, et Pepleri tn 4 hoone asus 1938. aastal Kindral Põdra tänaval kinnistul nr 239. 1914. aastal oli aadressiks Pepleri 4, kinnistu nr 239. Kui lülitame vasakul menüüs sisse hübriid- ja katastrikaardi kihid, kuvatakse vanal kaardil tänapäevased hooned ja krundipiirid.

Pepleri tn 4 asukoht 1938. aasta Tartu linna plaanil

Olgu siin toodud mõned näitekillud sellest loodetavasti laia kasutamist leidvast kaasakiskuvast allikakogust:

August Kutta elumaja projekt, Rikas (praegu Raua) tn 13, 1926. Insener H. Seydenbach on alumise korruse plaanil näidanud ka võimaliku mööbli paigutuse. RA, ERA.2966.10.1247

Linda Säre elumaja projekt, Tamme pst 12, arhitekt A. Matteus, 1927. RA, ERA.2966.10.865

Vallikraavi tn 8 hoovis asunud garaaž-tall-pesuköögi projekt. Arhitekt A. Podtschekajev, 1923. RA, ERA.2966.10.4830

Linnaarhitekt V. Tippeli nägemus ehterüüs raekojast Vabariigi Presidendi külaskäigu ajal 3. septembril 1939. RA, ERA.2966.10.1453

Tallinna mnt-l (praegu Puiestee tn) asuva Peetri kalmistu värava projekt, 1930. RA, ERA.2966.10.899

Maria Naidenkovi poolt Tartu linnavalitsusele esitatud avaldus Aleksandri tn kinnistule nr 115a elumaja ehitamiseks loa saamiseks ning teade ehitustööde alguse ja tööde juhataja (arhitekt N. Kusmin) kohta. RA, ERA.2966.10.3698

Maria Naidenkovi poolt Tartu linnavalitsusele esitatud avaldus Aleksandri tn kinnistule nr 115a elumaja ehitamiseks loa saamiseks ning teade ehitustööde alguse ja tööde juhataja (arhitekt N. Kusmin) kohta. RA, ERA.2966.10.3698

Ehitusspetsialistide näpunäited Aleksandri tn 26 asuva Immaanueli baptistikoguduse palvemaja põrandaid kahjustanud vammi kõrvaldamiseks, 25.07.1938. RA, ERA.2966.10.3680

Väljavõte aruandest aastatel 1926-1930 Kaagvere lastekodus läbi viidud hoonete remont- ja ehitustööde kohta ning juhend maalritööde teostajale. RA, ERA.2966.10.4466

Väljavõte aruandest aastatel 1926-1930 Kaagvere lastekodus läbi viidud hoonete remont- ja ehitustööde kohta ning juhend maalritööde teostajale. RA, ERA.2966.10.4466

Meenutame ka, et tsaariaegsed Tartu hoonete plaanid leiab Tartu projektide andmebaasist.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi