Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Emmerichi kool Tartus

Margit Kõiv, arhivaar

Kooli nimi tuleb Tartu nahakaupmehe, Tartu 2. kaupmeeste gildi liikme Georg Ferdinand Emmerichi järgi. 22. veebruaril 1896. aastal kinkis kaupmees Emmerich talle kuulunud krundi koos hoonetega Jaama tänaval Tartu Saksa Abiandmise Seltsile. Kinkelepingus oli tingimus, et hoones (puidust elumajas) hakkaks tegutsema kool. Tänutäheks selle suuremeelse kingituse eest nimetati kool Georg Emmerichi kooliks, hiljem rahvasuus kutsuti lihtsalt Emmerichi kooliks. Kooli on nimetatud ka Tartu Saksa Abiandmise Seltsi kool, talvekool, karjalaste kool, vaestekool.

Koolihoone ruumide kirjeldus koos koolimajas korteris olnud õpetajate nimedega 20. sajandi algusest. EAA 1722-3-142

Koolihoone ruumide kirjeldus koos koolimajas korteris olnud õpetajate nimedega 20. sajandi algusest. EAA 1722-3-142

19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kehvad kooliolud ei võimaldanud paljudel lastel elementaarsetki kooliharidust saada. Tänu sellele koolile omandasid alghariduse just Tartu linnas ja linna lähedal maal elavad valdavalt eesti soost kehvematest peredest pärit lapsed. 19. sajandi lõpus oli kooliraha seltsi mitteliikmetele kuni 30 rubla semestris, 20. sajandi alguses see vähenes tunduvalt tänu Tartu linna koolikassa toetusele ja oli 1–3 rubla semestris. Oli ka lapsi, kes said maksuvabastuse.

Emmerichi kooli hoone asub Tartus Jaama 22. Hoone on algselt ehitatud Tartu raehärra ja kommertsbürgermeisri kaupmees Karl Gustav Brock`i poolt 19. saj keskel. 1874. a läks hoone koos krundiga K. G. Brocki poja – samuti Tartu raehärra – Eduard Brocki valdusesse.1879. a müüs E. Brock selle kinnistu G. Emmerichile.

Hoone on tänaseni alles ja kasutusel elumajana. 1955. aastal sattus see lammutamisele minevate hoonete nimekirja, kuid õnneks poole aasta pärast see korraldus tühistati. Hoonel väga suurt arhitektuurilist väärtust ei ole, aga selle eest on hoone ajalugu tähelepanuvääriv.

eaa2623_001_0000155_00364_aRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi