Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Inimrööv Eesti-Vene piiril 1931. aasta detsembris

Jüri Tammoja, konsultant

Ingerisoomlasest rahvajuht Leander Reijo (1904-1932), keda pika kasvu tõttu kutsuti ka Ingeri kuningaks, meelitati ööl vastu 1931. aasta 2.detsembrit Nõukogude Liidu piiri lähedusse, et too saaks sealsete ingerlaste hulgas ajakirja Sanaseppä levitada.

Tegemist oli aga NSV Liidu Riikliku Poliitvalitsuse (GPU) provokatsiooniga. Enne piirile jõudmist sai Reijo pettusest aru ja asus end kaitsma, kuid veeti siiski haavatuna üle piiri. Piiri lähistelt leitud vereloigud, 2 nagaani, mida polnud kasutatud, puss ja verised kindad andsid tunnistust raskest võitlusest.

Kuna Nõukogude Venemaa piirivalve eitas Leander Reijo viimist oma territooriumile,siis jäi see juhtum aastakümneteks saladuskatte alla. Eesti piirivalve sai kinnitada vaid andmeid, et jäljed viisid Eesti poolelt piiritõkke poole. Tolleaegne ajakirjandusel puudus info, kas Leander Reijo viidi üle piiri raskelt haavatuna või juba surnuna. Pigem kalduti viimase arvamuse poole.

Hiljem selgus, et Leander Reijo viidi üle piiri siiski elusana ja 19.juunil 1932 lavastati Leningradis suur 125 kohtualusega näidisprotsess, mille käigus mõisteti surma 8 inimest, sealhulgas kontrarevolutsionääri ja Soome luure kaastöölisena ka Leander Reijo.

Teksti koostamisel on toetutud Heino Tõnismäe raamatule „Ülekohtu toimikud“ (Tallinn, 1998)

Väljavõte Leander Reijo teadmata äraolijaks tunnistamise kohtutoimikust. ERA.2120.1.2307

Väljavõte Leander Reijo teadmata äraolijaks tunnistamise kohtutoimikust. ERA.2120.1.2307

Leander Johannese p. Reijo on kaduma läinud 1. detsembril 1931. a. Narva vallas Ropša ja Hannike külade vahel piiri traataia juures ja arvatavasti väevõimuga viidud N-Venemaale. Selles asjas on juurdluse toimetanud Narva kriminaalpolitsei. Praegu Leander Reijo elukoha üle puuduvad teated, ka pole teada, kas tema elus on või mitte.

Leander Reijost on jäänud Narva valda Kulla külasse talu „Kivila“ nime all, mille üldine pinna suurus on 8, 354 hektaari. Sellel talul on elumaja, loomalaut ja saun. Talus on loomad: 2 lehma, 1 hobune, 1 mullikas, põllutööriistadest on 1 tuulamisemasin, 2 adra ja 2 äket. Elumajas on sisseseade ja raadio aparat.

Talu „Kivila“ on kinnitud Petseri ja Narvataguste maade kinnituskomisjonis Narvas Leander Reijo nimele, kuid akti kohal ei ole ja on veel arvatavasti komisjonist välja saatmata.

Leander Reijost on jäänud Narva valda Kulla külasse tema talusse pere: naine Linda Mihkli tr. Reijo, sündinud 30 juunil 1906 a., poeg Leerio, sündinud 31 jaanuaril 1930 a. ja tütar Heljo, sündinud 12 aprillil 1931 a. Veel on Leander Reijo ülevalpidamisel tema õde Hilda Reijo, 25 a vana, kes elab praegu ühiselt Leander Reijo perega.

J. Roode

Narva I rajooni konstaabel VirumaalRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi