Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Kas ühiselamusse peaks tulema ühisköök või arhiiv?

Siim Sõkkal, Tartu Ülikool

J. Liivi tänava maja nr 4, kus asus aastatel 1921 – 2016 arhiiv, oli algselt rajatud üliõpilaste ühiselamuks. See tõi kohe alguses probleemid kaasa. Maja ei olnud loodud kandma arhiivi ülesandeid ning alguses tuli maja jagada üliõpilastega.

Aastast 1920 pärinev kiri on koostatud Eesti arhiivisüsteemi looja Arno Rafael Cederbegi poolt. Kirjas kurdab professor selle üle, et ruumides, kus hoitakse Riigiarhiivi varasid hoitakse ka ülikooli ametnike ja töötajate kooperatiivi toiduainete tagavarasid nagu seep, heeringad, margariin, jahu ning töötajad suitsetavad antud ruumides. Seetõttu soovib professor Cederberg ülikooli rektorilt, et ruumid, kus riigivarasid hoitakse, kinni pitseeritaks, et sellised probleemid tulevikus ei korduks.

EAA.2100.4.467, l. 9 A.R. Cederberg´i palve Tartu ülikooli rektorile lasta kinni pitseerida ruumid, kus hoitakse arhivaale. 3.12.1920.

EAA.2100.4.467, l. 9 A.R. Cederberg´i palve Tartu ülikooli rektorile lasta kinni pitseerida ruumid, kus hoitakse arhivaale. 3.12.1920.

Aastal 1920 oli ülikoolil ja üliõpilastel probleemiks kiiresti kasvavad toiduainehinnad ning Tartus valitses korterikriis. Üliõpilaste abistamiseks soovis ülikool rajada üliõpilaste ühiselamusse ühisköögi. Arhiividokumendid samas majas tekitas aga küsimusi. Kuna aga ei olnud võimalik leida Tartus teisi ruume ei ühisköögi ega arhiivi jaoks, tuli üliõpilastel ja loodaval arhiivil maja jagada.

EAA.2100.4.467, l. 7 Haridusministri resolutsioon lubada avada üliõpilaste ühisköök selliselt, et väärtuslik dokumendipärand oleks samuti kaitstud. 1.11.1920.

EAA.2100.4.467, l. 7 Haridusministri resolutsioon lubada avada üliõpilaste ühisköök selliselt, et väärtuslik dokumendipärand oleks samuti kaitstud. 1.11.1920.

Põhjalikult käsitleb ruumikasutust ja sellega seotud probleeme ja lahendusi rektor kirjas haridusministrile 25. oktoobrist 1920. EAA.2100.4.467, l. 4-5.
Põhjalikult käsitleb ruumikasutust ja sellega seotud probleeme ja lahendusi rektor kirjas haridusministrile 25. oktoobrist 1920. EAA.2100.4.467, l. 4-5. 2100.4.467(1)2100.4.467(2)2100.4.467(3)2100.4.467(4)Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi