Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Läänemaal kirikuraamatuid kogumas

Ave Märjama, arhivaar

***

2008. aastal sõlmiti EELKi ja Rahvusarhiivi vahel koostööleping, mille alusel arhiiv mikrofilmib ja digiteerib EELK kogudustes olevad perekonnaloolised materjalid – personaalraamatud, sündinute, leeritatute, surnute, laulatatute, armulaualiste ja koguduseliikmete nimekirjad. Tänaseks on jõutud filmida ja digiteerida Järva, Valga, Võru, Viljandi, Tartu, Pärnu ja Lääne-Harju praostkonna kogudustes olevad kirikuraamatud, arvuliselt ligikaudu 1400 raamatut. Need materjalid on uurijatele kättesaadavad digiteeritud arhiiviallikate andmebaasis Saaga. Oma järge ootavad Ida-Harju, Viru, Saarte, Tallinna ja Lääne praostkonna 900 raamatut. Praeguse ajakava järgi loodame lõpetada nende raamatute filmimise ja uurijatele kättesaadavaks tegemise 2018. aastaks.

Kirbla pastoraadis, uksest sisenemas Ave Märjama, Janis Tobreluts, Lea Teedema, Kalev Jaago ja Vahur Utsal

Kirbla pastoraadis, uksest sisenemas Ave Märjama, Janis Tobreluts, Lea Teedema, Kalev Jaago ja Vahur Utsal

11-12 augustil käisid Rahvusarhiivi arhivaarid koos EELK konsistooriumi arhivaari Janis Tobrelutsuga kirikuraamatuid kogumas Lääne praostkonna kogudustes. Külastasime 13 kogudust. Koguduste esindajad olid külalislahked ja abivalmid. Tänu neile saime kasuliku ühendada meeldivaga, sest saime tutvuda nii kohalike kirikutega kui ka kuulda kohalikest põnevatest ettevõtmistest.

Kullamaa kirikus- Janis Tobreluts, Margus Jehe, Kalev Jaago ja Lea Teedema

Kullamaa kirikus – Janis Tobreluts, Margus Jehe, Kalev Jaago ja Lea Teedema

Üldiselt on Läänemaa koguduste kirikuraamatud heas füüsilises seisukorras, välja arvatud enim kasutuses olevad personaalraamatud. Enamus kirikuraamatuid pärineb 20. sajandist, vanimad 18. sajandi lõpust. Mõnes koguduses jäi osa raamatuid leidmata, seetõttu planeerime lähiajal uut reisi, et leida ka puuduolevad: kajastavad ju kirikuraamatud inimeste elu pika perioodi vältel.

Nüüd on vaja kirikuraamatud arhiivis kirjeldada ehk pealkirjastada ning dateerida. Seejärel valmistatakse nad ette mikrofilmimiseks ja digiteerimiseks, selleks on vaja lehti puhastada, sirutada ning mõnikord ka parandada. Peale mikrofilmimist ja digimist kantakse kirjeldused ja pildid Saaga andmebaasi. Kokkuvõttes on see üsna palju aega ja tööd nõudev tegevus. Loodame, et uurijad saavad Läänemaa kogudustes olevate raamatutega Saaga kaudu tutvust teha 2015. aasta alguses.

Lääne -Nigula pastoraadi ees Janis Tobreluts, Vahur Utsal, Ave Märjama, Lea Teedema, Kalev Jaago

Lääne-Nigula pastoraadi ees Janis Tobreluts, Vahur Utsal, Ave Märjama, Lea Teedema, Kalev JaagoRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi