Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Õhus 1978. aastal: Hellamaa kool suletakse?

Moon Meier, arhivaar-inspektor

Laste vähesus, koolivõrgu ümberkorraldamine, koolide sulgemine ja lapsevanemate protestid vaatavad praeguse aja ajalehtedest ja sotsiaalmeediast üsna sageli vastu.

Mil moel Muhus 38 aastat tagasi neidsamu probleeme kommunikeeriti ja kuidas Hellamaa kooli juhtum tol korral lahendati, saab lugeda Kingissepa Rajooni Täitevkomitee Haridusosakonna dokumentidest. Haridusosakonnas oli sedalaadi materjal liigitatud pealkirja alla “Kriitilised märkused ja ajalehe artiklid hariduselu kohta linnas (rajoonis) koos lahendamise materjalidega”.

SAMA_356_1k_2390(1)

Artikkel ajalehes


SAMA_356_1k_2390(2)

Vastuskiri


SAMA_356_1k_2390(3)

VastuskiriRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi