Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Peterburi ülikoolis õppinud eestlaste toimikuid portaalis Piiriülene E-arhiiv

Kadri Tooming, arhivaar

Peterburi arhiividest koopiate tellimine on keeruline rangelt reglementeeritud bürokraatlik protsess. Isegi kui täpne arhiiviviide on olemas, tuleb koopiate tellimiseks arhiivi uurimissaali kohale minna. Seda isegi siis kui on vaja tellida juba digitud ja veebis eelvaadetena näha olevaid fotosid, sest lepingule on vaja allkirja. Uurimissaalis koopiatellimust esitades tuleb täita tellimus ja leping mitmes eksemplaris ning arvestada, et säilikust digiteeritakse maksimaalselt kaks kolmandikku, mõned arhiivid lubavad digiteerida vaid ühe kolmandiku.

Rahvusarhiivil Vene arhiividega siiamaani tihedat koostööd ei ole olnud. Suure erandina ja läti kolleegide kaasabil õnnestus 2014. a. suvel lõppenud Eesti-Läti-Vene ühisprojekti „Piiriülene E-arhiiv“ käigus jõuda selleni, et Peterburi riiklik ajaloo keskarhiiv (TsGIASpb) digiteeris ja andis veebis avalikult kasutamiseks rea Peterburi ülikoolis õppinud eestlaste toimikuid, sealhulgas Otto Tiefi isikutoimiku.

Peterburi ülikoolis õppisid juristiks paljud hiljem Eesti Vabariigis kõrgetel kohtadel olnud mehed. 1915. a. õppis õigusteadust üldse 118 eestlast, neist 65 Peterburi ülikoolis. Otto Tief astus Peterburi ülikooli õigusteaduskonda 1910. a. sügisel. Tema stuudium venis majandusraskuste tõttu võimalikust pikemaks ja katkes enne kõigi lõpueksamite sooritamist 1916. a. märtsis kui kuulutati välja üliõpilaste mobilisatsioon.

Otto Tiefi avaldus Peterburi ülikooli õigusteaduskonnas õppima asumiseks 4. augustist 1910. TsGIASpb.14.3.57649, l. 3

Otto Tiefi avaldus Peterburi ülikooli õigusteaduskonnas õppima asumiseks 4. augustist 1910. TsGIASpb.14.3.57649, l. 3

Otto Tiefi foto 5. juunil 1910 Pihkva kubermangugümnaasiumis väljastatud lõpueksamite sooritamise tunnistuselt. TsGIASpb.14.3.57649, l. 10

Otto Tiefi foto 5. juunil 1910 Pihkva kubermangugümnaasiumis väljastatud lõpueksamite sooritamise tunnistuselt. TsGIASpb.14.3.57649, l. 10

Otto Tiefi üliõpilaspilet 1912/1913. õppeaastaks. Fotoga pilet andis õiguse pääseda Peterburi ülikooli õppehoonetesse. TsGIASpb.14.3.57649, l. 21

Otto Tiefi üliõpilaspilet 1912/1913. õppeaastaks. Fotoga pilet andis õiguse pääseda Peterburi ülikooli õppehoonetesse. TsGIASpb.14.3.57649, l. 21

Maamõõtja Otto Tief

Lisaks Otto Tiefi tudengitoimikutele on digiteeritud ka tema maamõõtja tööga seotud kaks toimikut Peterburi kubermangu joonestuskoja arhiivifondist. Ka ülikooli kõrvalt töötas Tief 1915. aastani maamõõtjana, seejärel veel aasta vanemmaamõõtjana.

Otto Tiefi tunnistus Pihkva maamõõdukoolist 2. augustist 1908. TsGIASpb.262.63.333 l. 16

Otto Tiefi tunnistus Pihkva maamõõdukoolist 2. augustist 1908. TsGIASpb.262.63.333 l. 16

Otto Tiefi kiri Petrogradi kubermangu maamõõtjale palvega vabastada töökohustustest alates 1. juunist 1916 sõjaväekohustuse täitmiseks. TsGIASpb 262.63.333. l. 4

Otto Tiefi kiri Petrogradi kubermangu maamõõtjale palvega vabastada töökohustustest alates 1. juunist 1916 sõjaväekohustuse täitmiseks. TsGIASpb 262.63.333. l. 4

Otto Tiefi üliõpilastoimikus ja mõlemas maamõõtjatoimikus sisalduvaid kõiki fotosid ja dokumente on võimalik lähemalt uurida portaalis Piiriülene E-arhiiv.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi