Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Piirissaare palvemaja raamatute päästmine ja konserveerimine

Jaan Lehtaru, konserveerimisvaldkonna juht Tartus

Muinsuskaitseameti kutsel käisid Rahvusarhiivi spetsialistid Piirissaare vanausuliste palvemaja põlenud raamatute kahjustusi hindamas ja päästetöid tegemas tänavu 18. mail ja 1. juunil. Aktiivne ja tulemuslik tegevus päästetöödel koostöös Muinsuskaitseameti, Piirissaare rahva ja koguduseliikmete ning Rahvusarhiivi konservaatoritega võimaldas ära hoida ulatuslikuma niiskuskahjustuse leviku väärtuslikes köidetes.

Päästetööd Piirissaarel, köidete kuivatamine

Koguduse valikul anti 8 olulist palveraamatut konserveerimiseks Rahvusarhiivile. Konserveerimistööde suure mahu tõttu otsustas Rahvusarhiiv konserveerida 5 raamatut, ülejäänud põlenud raamatute taastamiseks kaasati konservaatorid Eesti Rahva Muuseumist, Tartu Ülikooli raamatukogust, Tallinna Linnaarhiivist ja Eesti Rahvusraamatukogust. Tartu Kõrgem Kunstikool aitas taastada raamatute puitkaaned ning teostas sisuplokkide põlenud servade lõikamise. Põlenud raamatute konserveerimismeetodite valikul arvestati lisaks kahjustuste ulatusele ja iseloomule ka koguduseliikmete praktiliste soovide ja seisukohtadega. Näiteks oli vanausuliste soov, et pärast konserveerimist oleksid põlemiskahjustused võimalikult vähesel määral jälgitavad. Sisuploki põlenud servade lõikamise muutis võimalikuks ka see, et tekstivaba pinda oli seal piisavalt.

Rahvusarhiivi konservaatorid Eve Keedus, Liis Turnau ja Heli Märtin asusid kolme kõige kiiremini vajaminevat palveraamatut (september, oktoober, november) taastama juba suvel ning tööd võtsid aega paar kuud. Enne konserveerimist nägid köited välja sellised:

Piirissaare vanausuliste palvemaja septembrikuu palveraamat enne konserveerimist. 04_septemberPiirissaare vanausuliste palvemaja oktoobrikuu palveraamat enne konserveerimist. 05_oktooberPiirissaare vanausuliste palvemaja novembrikuu palveraamat enne konserveerimist. 06_november

Konserveerimisprotsessi alguses tehti kindlaks raamatute füüsiline seisund ning koostati vajalik dokumentatsioon. Esimese etapina puhastati raamatud ettevaatlikult põlemisel tekkinud tahmast ja varasemast määrdumusest. Sisuplokkide parandamisel kasutati jaapani ja korea paranduspaberit, nisujahutärklise kliistrit ning ees- ja kaanelehed asendati uutega. Samuti asendati köitekaane põlenud nahk uue vasikanahaga. Sobiliku tooni saamiseks kasutati aniliinvärve. Originaali vähem kahjustatud köitenaha fragmendid säilitati ja sobitati uue nahaga, mis moodustasid koos harmoonilise terviku. Hävinud kaptaalid asendati uutega. Liimimisel kasutati nisujahu kliistrit. Köitmenööre pikendati parandamaks kinnitumist puitkaantele ning köite selga toestati jaapani paberiga. Metallpanustena säilinud lukkumid ja jalased puhastati ning asendati vajadusel uutega. Järgnevalt mõned konserveerimisprotsessi illustreerivad pildid:

Piirissaare vanausuliste palveraamatu põlenud kõitekaas. 0708jaapani paberiga tugevdatud palveraamatu köite selg, millel on nähtavad pikendatud köitmenöörid ja uued kaptaalid. 09näide tammepuiduga parandatud palveraamatu puitkaanest. 10

konservaatorid paigaldamas säilinud köitenaha fragmente

Ülal: põlenud köitekaas; näide tammepuiduga parandatud puitkaanest; jaapani paberiga tugevdatud köite selg, millel on nähtavad pikendatud köitmenöörid ja uued kaptaalid; konservaatorid paigaldamas säilinud köitenaha fragmente

Tulemuseks on kolm kaunist köidet, mis on pärast tule hävitustööd valmis vanausulistele üleandmiseks ja taas kasutamiseks.

Taastatud Septembrikuu palveraamat

Septembrikuu palveraamat

Taastatud Oktoobrikuu palveraamat

Oktoobrikuu palveraamat

Taastatud Novembrikuu palveraamat

Novembrikuu palveraamat

Ülejäänud palveraamatutega konserveerimistööd jätkuvad ja on vaid aja küsimus, millal need jõuavad Piirissaare vanausuliste kogudusse tagasi.

 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi