Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvajutt Halliste pastor Uckist

Jutt "Keik lihha on nõdder", kirja pandud 11. aprill 1823. EAA.1275.1.97. Halliste_lugu_001

EAA.1275.1.97

utt "Keik lihha on nõdder", kirja pandud 11. aprill 1823. EAA.1275.1.97. Halliste_lugu_002

EAA.1275.1.97

 

Kirja pandud: Abrilli 11-kümnemal päwal 1823.

Keik lihha on nõdder.
Üks ilja aegne jut.

Meie wanna õnsa Kirriko õppetaia Uki aial on sesuggune luggu, mis täietsa naero wäärd on, sündinud.
Wanna Ukil olli kaks poisi olnud – teise nimmi olli Maddis ja teine Peter. Üks poissmees, keda minnaki weel alles mälletan: need kaks poisi on sagedaste ikka koerusti teinud, ning warrastanud.
Olli wanna õppetaia mittu õhtud tuld Kirriko Käärkambris näinud ja selle perast nõu piddanud kui weel tuld nähha, waatma minna ja kutsus omma kirriko Koolmeistrit Lippartid sallajaste mäele, õhtuld ennese seldsiks, et kahhekeste julkem on öö=aial järrele passita kes sääl Käärkambris piddi ollema.
Sai sel sammal õhtul luggu, et Lippart mäel ja tulli ka Kärkambris jälle paistab; siis kahhekeste minnema ja hoidwad teine teise kuest kinni, kui jo parrajaste tagga Kirriko matmisse haudade päle olli sanud, ei julgenud ennam Lippart ees minna, waid ütles õite kahmandus tulleb päle, ütles jälle wanna Uuk: Liplard oota, lasse mind ees minna, mul on kindlam usk.
Sawad jubba Käärkamri liggi ukse tahha, tahtwad nähha, agga ei näe, sest et uks kind on, ei paista läbbi, waid kulwad agga neid sannu: Oh siin on hea hinge wotta, hoia ja wotta Sinna kinni ma pista kurko,
Oh armas Jummal! Kui nüüd Lippard sedda häld kulis, hakkas ees waddima, wanna Uuk tagga järrele, ülle surnu haudate, et Lippard pitkem ja Uuk lühhem olli, läks wanna õnnis mittu kord pitkali mahha surnu mulla hunnikatte päle ja hüidis issi: Lippard, Lippard ota mind järrele, ärra mind üksi jätka.
Said siis wäsinud ja ehkatanud Härpäri jure et poisteka waadma minna, senni ollid Kawwalad maddis ja Peter, röbbanud nende joksmist ja kissa kuulta, ollid ärra karkanud omma assemelle kui nende maggamisse koht olli. Kutsuti siis poisid kokko et hulgani watama minna, ei leidnud ennam keddaki kui agga pimme kammer ja tühhi hone; need kes tulid ollid teinud, olli Maddis ja Peter kurja teggemas ja omma kirriko lammast tapmas olnud ning johtusid need sannad.

***

Pastor Johann Ucke kohta on teada järgmist: sündis Pärnus 10.01.1689, gümnaasiumihariduse sai Lübeckis, õppis Jena ja halle ülikoolides. Tegutses mõnda aega Stockholmis ning naases Liivimaale aastal 1717. Alates 1728 aastat kuni oma surmani 03.03.1774 oli Karksi ja Halliste pastor.

Koolmeister Lipparti, sulaspoiste Maddise ja Peteri kohta, kes kirikus lammast veristamas käisid, pole õnnestunud rohkem andmeid välja selgitada. Ka pole teada, kellele oleme tänu võlgu, et selline tore jutt kenas eesti keeles üles on kirjutatud ning seeläbi meie päevilgi loetav on.

Jutu leidis üles ja kommenteeris Liina LõhmusRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi