Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Richard Mitti isikufond — tangosammudest ehitusprojektideni

Korp! Vironia 120. juubeli puhul on hea meel tutvustada ühe ta asutajaliikme isikuarhiivi (RA, ERA.5591) , mille korrastamistööd Rahvusarhiivis äsja lõppesid. Täname Marek Miili ja korp! Vironia vilistlaskogu arhiivimaterjalide üleandmise eest Rahvusarhiivile.

Richard Mitt sündis 02. (14.) mail 1870. aastal Kiltre talus Valgjärve (Tamme) vallas Kanepi kihelkonnas Võrumaal rahvusliku liikumise tegelase ja Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi asutajaliikme Mart (Märt) Mitti peres. Alg- ja keskhariduse omandas Kanepi kihelkonnakoolis ja Tartu reaalkoolis. 1901. aastal lõpetas Riia Polütehnikumi ehitusinseneri kraadiga ja töötas mõnda aega Riia linnavalitsuses. Kuulus koos venna Ferdinand Mittiga (1872-1945) korp! Vironia asutajaliikmete hulka.

1894-1898 töötas Vladikavkazi raudteel Kaukaasias. 1902. aastast elas ja töötas Turkmeenias, Orenburg-Tažkendi raudteel ehitusjaoskonna inseneri ja juhatajana, Semiretšje raudtee ehitusvalitsuses jaoskonna juhatajana.

RA, ERA.5591.1.87.14.
Grupp-ülesvõte Lõuna osa Orenburg-Tashkent´i raudtee ehitamise ajast Tartugai jaamas 1905 aastal. Kujutab ehituse distantsi töölisi ja ametnikke koos distantsiülema ehitusinsener Richard Mitt´iga (valges mütsis ja kuues). Ametnikud ja töölised: venelased, eestlased, surdid (?), kirgiisid ja tatarlased. (1905). (tekst foto pöördelt)

Asutas Turkmeenias Fergana orus söetööstuse Kok-Jangak, olles juhataja ja kaasomanik.

RA, ERA.5591.1.73 (lk 7)
11.juuli 1916 Meie, allakirjutanud Tšungirski valla 8 auuli kõik 80 puitmajapidamise ühisuse[liiget], paluvad teie korraldust tee rajamiseks Karabastau ümbruskonnas.

 Richard Mitt opteerus 1920. aastal Eestisse ja töötas Raudteevalitsuse Ehitusameti 5. liinijaoskonna juhatajana Valgas. Sellest perioodist on säilinud erinevaid ehitusprojekte ja detailseid konspekte Valga Muusikakooli, insener Fedorovi Noorte Meeste Kristliku Ühingu autokursuse, insener Gering´i raadiokursuse, prl Therese Witismann´i keedu- ja majapidamiskursuse ja diplomeeritud tantsuõpetaja Victor Reitel´i tantsukursuse materjalidega.

 

RA. ERA.5591.1.3 (lk 2)
Päevakorrale on allakirjutanud koolijuhataja Robert Peenemaa (14.08.1903-17.10.1949), Eesti tuntumaid viiuldajaid, kelle Richard Mitt´i poolt tehtud viiuli tehnilised joonised ja märkmed (osalised) on fondis olemas.

 

RA, ERA.5591.1.3.(lk 3)
Tangosammude detailne kirjeldus

1935. aastal kolis Richard Mitt Tallinnasse ja asus tööle Teedeministeeriumis. 1940. aastal registreeris Nõmmel oma ettevõtte, mis tegeles rauakaupade, kemikaalide jm müügiga. 1941 detsembrist kuni 1944 juulini oli ta Sisedirektooriumi (hiljem Tehnikadirektoorium) Ehitusvalitsuses vaneminsener. Peale II maailmasõda töötas ta ENSV Arhitektuuri Valitsuses ja Eesti Projektis.

RA, ERA.5591.1.90.60
9.VII 1948 Tallinnas Kohtu t. 12, Eesti NSV Arhitektuuri Valitsuses: Riikliku Arhitektuur-Ehitusliku Kontrolli Peainspektuuri vanem arhitekt-inspektor Richard Mitt oma töölaua taga. 

Richard Mitt tegeles Tallinnas jätkuvalt projekteerimisega, peamiselt Valga linna, Nõmmele ja Kivimäele. Seega moodustavad suurema osa arhiivimaterjalidest eramute, abihoonete, avalike-, erifunktsioonidega jm hoonete projekteerimisega seotud dokumendid.

RA, ERA.5591.1.50
Ehitusprojekt: Projekt „Kivimäe Kudumise Manufaktuur Ühisus Šimansky Co” tööstushoonele juurdeehituse ja sisseseade kohta Nõmmel, Mesila 28, tööstuse omanik Vatslav Šimansky (1939).

 

RA, ERA.5591.1.47 (lk 1)
Ehitusprojekt: Puust, seest ja väljast krohvitud, plekist katusega garaaži, kivist ja savist kaetud keldri ja süldikeetmise hoone ehitusprojektid Nõmmel, Vabaduse puiestee 150, omanik Helene Lemmergas (1938-1939)

Biograafilisi dokumente on vähe: märkmikud sissekannetega, mõned töötõendid, üksikud märkmed. Kirjavahetus abikaasa Hilda-Olga Mitt´iga ja välismaal elavate korporatsioon Vironia liikmetega, õnnitluskaardid ja ametlikud kirjad (näit Eesti NSV Aruküla Turbatööstuse direktorile K. Raua´le).

Päevaraamatud (6 tk) kirjeldavad detailselt töid, mida teostati 1936-1937 Nõmmel, Taara t 3 Richard Mitt´i elamu ehitusel.

RA, ERA.5591.1.9.(lk 3) 12.oktoober 1936

Lapsepõlvest ja õpinguaastatest kahjuks fotod puuduvad. Hilisemast ajast on dokumendifotosid,  fotosid perest, kolleegidest ja muust eluolust.

RA, ERA.5591.1.87.10
Vasakult istuvad Richard Mitt, tema tütar Erna Mitt ja vend Ferdinand Mitt, seisab Richard Mitt`i esimene abikaasa Marie von Glinski (1902)

 

RA, ERA.5591.1.88.38
Fotol on Hilda-Olga Mitt rahvariietes, Richard Mitt ja koer. (1930ndad)

 

RA, ERA.5591.1.87.28
Richard Mitt. (29.06.1925)

 

ERA.5591.1.88.5 Richard Mitt (1920-1930ndad)

 

RA, ERA.5591.1.88.30
Richard Mitt (30.04.1930)

 

RA, ERA.5591.1.88.23
Richard Mitt seismas Kuressaare Uue Mudaravila hoone ees (1930ndad)

 

RA, ERA.5591.1.90.21
Õues, männi juures, seisab suur seltskond: esimene rida: Pauline Mitt (vas. 2), Karl Mitt (vas. 3, Greta Milk-Barrot (vas. 5); teine rida: Paul Teveer (?vas. 1), Louise Teveer (Mitt) (?vas. 2), Ferdinand Robert Mitt (vas. 4); kolmas rida: Richard Mitt (vas. 1) (Kiltrel, 27.01.1936)

 

RA, ERA.5591.1.90.63
Richard Mitt oma maja ees Nõmmel, Taara t 3 (1960ndad) 

Richard Mitt suri 09.oktoobril 1965 Tallinnas.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi