Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Riigikogu esimehe Toomas Vareku isikuarhiiv

Rahvusarhiivile on oma isikukogu üle andnud endine Riigikogu esimees, Riigikogu liige ja Rakvere linnapea Toomas Varek. Mitmekülgne kogu kajastab Toomas Vareku elu- ja ametikäiku ning tema pikaajalist panust Eesti arengusse alates töötamisest kodukoha noore ja aktiivse majandijuhina kuni taastatud Eesti Vabariigi kõrgeima esinduskogu juhatamiseni. Arhiiv sisaldab isikudokumente, kõnede käsikirju, ametialaseid, sh välisvisiitide materjale, au- ja tänukirju, kutseid üritustele ja vastuvõttudele, valimisreklaame, trükiseid, märke ja sümboolikat ning Toomas Vareku perekonnale kuulunud dokumente ja fotosid (ERA.5186).

Pärast Rahvusarhiivi pöördumist taasiseseisvunud Eesti presidentide, Riigikogu esimeeste ja peaministrite poole üleskutsega aidata hoida meie ühiskonnas olulist rolli mänginud inimeste dokumentaalset pärandit, on lisaks Toomas Vareku kogule jõudnud arhiivi hoiule ka peaminister Mart Laari ja Ülo Nugise isikuarhiivid.

Rahvusarhiiv tänab Toomas Varekut mitmekülgselt näitliku kogu üleandmise eest, mis kajastab Eesti ajalugu ja arenguteed 20. sajandi II poolest kuni taasiseseisvunud vabariigi esimeste aastakümneteni.

Riigikogu esimehe Toomas Vareku kõnede käsikirjad. Vasakul: tervitus Eesti Vabariigi taassünni 15. aastapäeval 20. augustil 2006 Toompea lossi platsil. Paremal: kõne Riigikogu avaistungil 11. septembril 2006. Üleval: Riigikogu esimeest tutvustava voldiku esikaas. (Suurendamiseks kliki pildil)

Riigikogu esimehe Toomas Vareku ametliku visiidi Prantsusmaale programm ja lõunasöögi menüü.

Riigikogu esimehe kohustuste juurde kuulus ka kõrgete väliskülaliste võõrustamine. 2006. aastal Toompeal Hiina delegatsioonile serveeritud rahvuslikku toidukultuuri tutvustavas menüüs pakuti rukkileiba, kukeseeni ja kõrvitsat koos Viru Valge ja Põltsamaa Kuldsega (fotol vasakul all).

Isikudokumendid kui ringkäik läbi ajaloo

Toomas Varek sündis 6. juunil 1948. aastal Rakveres. Ta lõpetas 1972. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning asus tööle kodukoha majanditesse, olles aastatel 1975–1982 Kullaaru sovhoosi direktor ja seejärel 1982–1992 Viru kolhoosi esimees. Taasiseseisvunud Eestis pühendus Toomas Varek poliitikale, ta oli Haljala Vallavolikogu liige 1993–1996, Rakvere linnapea 1996–1999 ja 2012 – 2013, Rakvere Linnavolikogu liige 1999–2005 ning IX, X ja XI Riigikogu liige. 2003. aastal sai Toomas Varekust siseminister Siim Kallase valitsuses, 2005–2006 oli ta Riigikogu aseesimees ja 2006–2007 Riigikogu esimees.

Tänuväärsel viisil on Toomas Varek alles hoidnud mitmesuguseid isikut-, haridust- ja ametikäiku tõendavaid dokumente, aga ka toonast elu- ja ühiskonnakorda peegeldavaid tõendeid ja tunnistusi, mis pakuvad põnevaid, kuid ka kummastavaid sissevaateid Eesti NSVs sündinud inimeste ellu: meeste kohustus teenida NSV Liidu sõjaväes (vt sõjaväepilet paremal üleval) või „kohustuslik“ osalemine „vabatahtlikes“ organisatsioonides. Näiteks see, kes või mis on rahvamalevlane-ühiskondlik autoinspektor või mis on Eesti ostukaart, vajab tänapäeval juba täpsemat selgitamist. Rahvamalev oli ENSVs avalikku korda kaitsev või liiklusjärelvalvet teostav ametlikult vabatahtlik organisatsioon. Ostukaarte jaotati Eesti alalistele elanikele 1980. aastate lõpu majanduskriisi ajal eesmärgiga kaitsta siseturgu mujalt NSV Liidust tulevate ostjate eest.

Eesti NSVs väljastati dokumendid kakskeelsetena nii eesti- kui vene keeles, üleliidulises kasutuses olnud tunnistused ainult venekeelsetena.

Näiteid Toomas Vareku tõendite ja tunnistuste kogust.

Autojuhiload talongiga.

Kahepoolsed paberil juhiload koos foto, tinditempli ja allkirjadega. Nõukogude ajal lisati sõidukijuhiloale hoiatustalong, mille servadesse trükitud numbrireale mulgustas inspektor liiklusrikkumise korral augu. Igale numbrile vastas eraldi rikkumise liik. Lisaks sellele eristati elukutselisi ja amatöörautojuhte. Nn harrastusjuhi luba „šofjor-ljubitel“ on 1966. aastal väljastatud ka Toomas Varekule (fotol üleval), põllutöömasinate käsitsemiseks läks vaja traktorist-masinisti juhiluba (fotol all). Juhilubade kaasas kandmiseks sobisid hästi nahkehistööna valmistatud kaaned (fotol vasakul üleval).

„Jõuvankri juhtimisluba“ 1933. aastast.

Toomas Vareku isale Karl Varekule 1933. aastal väljastatud „jõuvankri juhtimisluba […] välja antud Jõuvankrite seaduse § 10 põhjal Viru Maavalitsuse poolt. Maksev jõuvankri juhtimiseks isiklikuks tarbeks plahvatusmootoriga varustatud mootorratta tarvis“.

Rakvere Teatriklubis on lavastaja Üllar Saaremäe käe all osalenud mitmed tuntud poliitikud. 1999. aastal lavastatud „Kevades“ etendas Kiire osa riigikogulane Toomas Varek, köstrit Lääne-Viru maavanem ja hilisem minister Marko Pomerants, õpetaja Lauri mängis Tallinna abilinnapea ja hilisem muuseumijuht Ants Leemets.

Rakvere teatriklubi 1999. aasta „Kevade“ etenduse kavaleht ja fotomontaaž lavastusest.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi