Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Thomas Clauseni astronoomilised märkmed

Tööjärg Tartusse Nooruse tänavale rajatava arhiivihoonega Noora on jõudnud etappi, kus riigihanke konkurss on  käimas viimaseid nädalaid ja ehitustöödega loodetakse alustada veel enne jõule. Kuigi hoone lõpliku valmimiseni 2016. aasta märtsis on aega peaaegu poolteist aastat, mõeldakse juba praegu viimistlusdetailidele.

Arhitektid on välja pakkunud lahenduse katta Noora fassaad tekstiiliga, mis omakorda oleks täidetud huvitavate katketega ajalooallikatest. Kevadel toimus Rahvusarhiivi töötajate hulgas konkurss, kus kõik said välja pakkuda arhivaale, mis võiksid uut peahoonet kaunistada. Järgnevate kuude jooksul tutvustab Rahvusarhiivi ajaveeb põnevamaid konkursile laekunud töid.

Esimene selleteemaline postitus pakub lugejatele vaatamiseks ja uurimiseks Tartu Ülikooli astronoomiaprofessori Thomas Clauseni mõistatuslikke tabeleid. Astronoomilised märkmed pakkus fassaadikonkursile välja Rahvusarhiivi ajalooarhiivi direktor Indrek Kuuben.

EAA.5374.1.218

EAA.5374.1.218

Tabeleid vaadates pole kahtlust, et nende looja on omas ajas kombanud ja nihutanud puhta teaduse piire ja taevakaartide koostamise kaudu kindlasti kaasa aidanud Tartu ja Eestimaa jõudmisele maailma teaduse kaardile. Kuigi araabia numbreid suudame lugeda kõik, jääb nende lahtimõtestamine tänapäeval väljapoole tavamõistust. Parimal juhul oskame numbrijadasid vaadelda kunstina, mida toetab ka nende diagonaalne paigutus.

***

Thomas Clausen oli taani talupojaperest pärit iseõppija. Tal polnud ühtegi tunnistust ega diplomit. Teadusesse jõudis ta Altona observatooriumis. Pärast Altonast lahkumist töötas optikateoreetikuna Münchenis Utzschneideri instituudis.

Thomas Clausen töötas õppejõuna Tartu ülikoolis aastatel 1842-1872. 1844. aastal omistas Königsbergi ülikool Clausenile doktorikraadi honoris causa, 1854 valiti ta Carl Friedrich Gaussi ettepanekul Göttingeni Teadusliku Seltsi ja 1856 Peterburi Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks matemaatika alal. Alates 1865. aastast oli Clausen Tartus astronoomiaprofessor.

Thomas Clausen suri 1885. aastal Tartus. Ta on maetud Raadi Kalmistusele.

Nimekiri kõikidest Rahvusarhiivis leiduvatest Thomas Clauseni märkmetest on leitav AIS-ist.Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi