Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Ülikooli toimikud saavad digitaalselt kättesaadavaks

Juulikuus algas arhiivis uus digiteerimisprojekt, mis on osa Kultuuriministeeriumi tegevuskavast „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“. Projekti eesmärk on muuta internetis kättesaadavaks üks meie enimkasutavamaid arhiivifonde EAA.2100, kuhu on koondatud Eesti Vabariigi aegse Tartu Ülikooli dokumendid. Suure osa sellest moodustavad aastaist 1918 – 1944 pärinevad üliõpilaste ja õppejõudude toimikud.Millist materjali leiab uurija ühest tudengitoimikust? Vaatame lähemalt luuletaja, tõlkija ning publitsisti Ilmar Laabani toimikut. Ta sündis 1921. aastal ja astus ülikooli pöördelisel 1940. aastal. Tema tudengitoimik on oma ajastu peegliks.

Näiteks tõendil üliõpilase sotsiaalse päritolu kohta on kirjas, et Ilmar Laaban elas enne 1940. aasta 21. juunit riigiteenistujast isa ülalpidamisel, kelle palk oli 200 krooni. Ema Berta-Auguste oli surnud.
Gümnaasiumi lõputunnistus on välja antud 8. juunil 1940 ja sellelt näeme, et noormehel olid kõik hinded neljad-viied, välja arvatud võimlemine ja riigikaitseline õpetus, mis olid hinnatud rahuldavaga.
Säilikus leidub jupike kirjalikust tööst, milles Ilmar Laaban lahkab imperialismi teemat ajastule omases võtmes. Töö on saanud väga hea hinde, kahjuks puudub daatum.Peagi on tulevane kirjanik aga „kutsutud vaibale“, et pärida temalt aru kontrrevolutsioonilise kirjanduse levitamisele kaasaaitamise kohta.Üliõpilane Laaban sai võimude poolt häbistavaks peetud teo eest valju noomituse ning kustutati alates 1941. aasta 1. juulist stipendiaatide nimekirjast.Seepeale palus tudeng luba sõita Tartust ära, kuna äreval aja oli tema haiglane isa Tallinnas üksi ja vajas poja abi. Samuti lootis noormees leida Tallinnas tööd ajaks, mil talt stipendium oli ära võetud.1942. aasta septembris on Ilmari isa Eduard Laaban kirjutanud ülikooli rektorile oma poja nimel avalduse, et Ilmar taas üliõpilaste nimekirja vastu võetaks.On teada, et Ilmar Laaban Tartusse ei naasnudki. Ta astus hoopis Tallinna Konservatooriumi, kus asus Heino Elleri käe all õppima komponeerimist. 1943. aastal pages Laaban Rootsi, kus jätkas õpinguid Stockholmi ülikoolis.
Sõltuvalt erialast võib üliõpilaste toimikutest leida ülikooli lõpetamise diplomeid, arstivandeid, käsikirjalisi ja trükitud lõputöid, mitmesuguseid avaldusi ja tõendeid, mis sisaldavad infot tudengi elupaiga ja päritolu koht. Samuti on toimikutes õpiraamatuid, üliõpilaspileteid, kviitungeid õppemaksu tasumise kohta jpm.

Kuna projekt on algusjärgus ning materjale alles valmistatakse digiteerimiseks ette, siis palume uurijailt veidi kannatust, enne kui toimikutega Saaga kaudu tutvumine võimalikuks muutub.

 

 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi