Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Vaesus pole häbiasi

Viljandi vallavalitsus on 1890. aasta 17. jaanuaril väljastanud Jaan Tõnissonile tema palvel vaesustunnistuse. Taolisi tunnistusi õppemaksu soodustuse või vabastamise saamiseks esitas 10-15% Tartu ülikooli tudengitest, sajandivahetusel veelgi enam. Vaesustunnistused sisaldasid andmeid pereliikmete kohta ja ülevaadet pere tuluallikatest ning kinnisvaral lasuvatest võlakohustustest.

Jaan Tõnisson mainib, et Mursi talu peremeheks olnud isalt Jaanilt päranduseks saadud osa on ta õpingutele juba ära kulutanud, rohkem polevat midagi saada, ja ema Mari pärandiosa olevat õige pisku. Õppemaks koosnes semestritasust ja pisihonorarist iga loengukursuse eest. Õppemaksu täpset suurust pole sel ajal uuritud, kuid ka 20. sajandi algul oli see vaid 25 rubla semestris.

Mursi oli korralik suurtalu, mis oli 1860ndatel päriseks ostetud 4000 rubla eest. Omavahel otsapidi koos asetsenud Mursi talusid oli õigupoolest kolm (nr 61, 62A ja 62B); neist ühte pidas vend Mats, kellega Jaanil oli hea läbisaamine. Jaan Tõnisson polnud ainus suure koha pidaja poeg, kes vaesustunnistuse küsis. Seda tegid ka Juhan Luiga, Friedrich Akel ja teised.

Jaan Tõnissoni vaesustunnistus RA, EAA.372.1.28Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi