Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Valimislubadused aastal 1917

Millised tänased valimislubadused on olnud päevakorral juba sada aastat tagasi? Mida lubasid volikokku pürgijad linnaelanikele saja aasta eest?

Tartu linnavolikogu valimised saja aasta eest

Autonoomiaseaduses ette nähtud Ajutise Maanõukogu valimistele eelnevalt toimusid kohalike omavalitsuste ümbervalimised kogu Eesti alal, mis oli nüüd liidetud üheks Eestimaa kubermanguks. Vallavolikogud valiti varem, linnavolikogude valimised toimusid juulis-augustis, ühtset ülemaalist valimispäeva polnud. Tartus oli selleks 20. august, uue kalendri järgi 3. september.

Valimisõigus oli kõigil linnaelanikel, kes olid vähemalt kakskümmend aastat vanad. Veebruarirevolutsiooni vabaduste vaimus oli kaotatud varanduslik tsensus, valimisõigus oli ka naistel. Tartus oli valimisõiguslikke elanikke umbes 30 000, lisaks said valida ka linnas viibivad sõjaväelased.

Hääletati nimekirju mitte konkreetseid isikuid. Kuuekümnele voliniku kohale kandideeris seitse nimekirja. Omavahel võistlesid eeskätt sotsialistlik blokk (enamlased, vähemlased, esseerid), nimekiri nr 2, ja eesti rahvuslaste ringkondi ühendav demokraatlik blokk, nimekiri nr 1, mida toetasid ka vene, juudi ja saksa rahvuslaste ning erapooletute kandidaatide nimekirjad.

Postimees kirjeldab valimiste eelset päeva, mil kampaaniapalavik kõige kõrgemate kraadideni tõusis. Laupäeval, 19. augustil kihanud kogu Tartu põnevast ootamisest. Nimekiri nr 2 (sotsialistid) oli tõmmanud nende poolt hääletama kutsuvad punased lindid üle kivi- ja puusilla. Nimekiri nr 1 oli kõnniteele iga kümne sammu tagant vajutanud sinise värviga templi „Eestlased hääletavad nr. 1“ Vastased organiseerisid aga kiiresti poisikesi ja naisi number ühte üle number kaheks tegema. Trükitud üleskutseid kleebiti igale poole ja rebiti sama kiiresti maha. Tehti ka nalja, kusagile tänavanurgale ilmus üleskutse hääletada nimekirja nr 9 poolt, kes puskari tegemise vabadust tõotas. Sotsialistid pidasid pärastlõunal miitingut Raekoja platsil, nimekirja nr 1 koondunute viimane kõnekoosolek toimus samal õhtul Vanemuises.

Valimistel andis oma hääle 24554 Tartu elanikku. Võitis sotsialistlik blokk, kes 29 kohaga siiski ei saanud üldist ülekaalu volikogus.

Säilinud on Eesti Demokraatliku Valijate Ühenduse ehk nimekirja nr 1 üleskutse koos kandideerijate nimekirjaga (RA, EAA.2311.1.52, l. 5). Nimekirjast 1 pääses volikokku 14 kandidaati.

Eesti Demokraatliku Valijate Ühenduse ehk nimekiri nr 1 üleskutse koos kandideerijate nimekirjaga (RA, EAA.2311.1.52, l. 5). eaa2311_001_0000052_00005_t

RA, EAA.2311.1.52, l. 5

Mida nõuab Eesti Demokratline Valijate Ühendus oma asemikkudelt linnaomavalitsuses?

Kõige viljakamat ja väsimata tööd, et meie kodulinn Tartu tõsiseks kulturalinnaks tõuseks.

Selleks on tarvis:

  1. Linna kogukonna majapidamist laialisele alusele seades kõiksugu üleüldiskasulikka kogukonna ettevõtteid linna kätte koondada: käimasolevaid ettevõtteid – linna gaasivabrik, elektrivabrik, tapamaja, mõisad, metsad ja majad – võimalikult viljakaks muuta, uusi käima panna: elektritee asutada, kolmas sild üle Emajõe, korralik suur sadam ehitada, Emajõe veetee korraldada ühes Narva kanali läbimurdmisega, linna jõelaevastik asutada. Linna maid laiendada ja aialinna mõtet teostama hakata. Veevärk sisse seada. Linna saunad, supelusmajad ja apteegid asutada. Need ettevõtted peavad linna käes olema, et linnale uusi tuntavaid sissetulekuallikaid muretseda ja nii linnakodanikkude maksukoormat kergendada.
  2. Linna kogukonnamaksud kodanikkude sissetulekute suurust mööda tõusva (progressiivse) sissetulekumaksude kujul sisse seada. Seda on tarvis, et maksude pääraskust nende õlgadele veeretada, kellel jõukust ja rohkem sissetulekuid.
  3. Rahva tervishoiu ja avaliku hääkorra nimel tõsise puhkuse eest hoolitsedes tuleb uulitsate prügitamist, kastmist, valgustamist ja mustuse väljavedu korraldada. Kolmanda linnajao põhjavesi kõrvaldada, linna veevärk ja kanalisatsioonivõrk asutada. Korteriolude parandamisele asuda, linnamaade laiendamise teel tarvilikku ehitusepinda muretsedes. Linna haigemaja põhjalikult uuendada, maksuta arstiabi muretseda ja pesuköögid, linna supelusmajad, saunad, avalikud aiad, puiestikud ja mänguplatsid asutada. Prostitutsiooni vastu võidelda; karskuse asja toetada; toiduainete puhtuse ja hääduse eest hoolitseda sellekohase kontrolli pidamisega.
  4. Rahvahariduse alal tuleb üleüldine koolisundus üheks maksuta algõpetusega terves linnas tegelikult läbi viia; rahvakoolidele tuleb sündsad koolimajad muretseda; kehvadele algkooliõpilastele ja sõjameeste vaestelastele kogukonna kulul õppeabinõud, jalanõud, eine muretseda; lasteaedade asutamist toetada, laste mänguplatsa avada; linna koolitervishoiuarstid ja hambaarstid ametisse seada; linna rahvaraamatukogu ja lugemiselauad avada; rahvateatert aineliselt toetada.
  5. Hoolekandmist korraldada: vaeste ja tööjõuetute eest, varjupaiku asutada, matuseabi anda.
  6. Tööolusid korraldades avalik töömuretsemise büroo avada, arvustikubüroo asutada. Praeguse äärmise elukalliduse vastu võideldes ja toitluse eest hoolitsedes toiduainete õiglast jaotamist toimetada ja toiduainete müügi järele kontroll sisseseada; puutagavarasid muretseda jne.

Kadri Tooming, Tartu kasutusosakonna asejuhatajaRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi