Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Surnu pealuu ehk köstri saladus

Kaarel Järve 1883. aastal kirja pandud neljavaatuselise näitemängu „Surnu pealuu ehk köstri saladus" osatäitjate nimekiri. Punase pliiatsiga tsensori märge. iseDigi_0004

Kaarel Järve poolt 1883. aastal kirja pandud neljavaatuselise näitemängu „Surnu pealuu ehk köstri saladus” käsikirja säilitatakse Rahvusarhiivis Tallinna üksiktsensori dokumentide hulgas (EAA.52.1.675), kus see on varjul olnud viimased 135 aastat. 1883. aasta märtsis tsensori töölauale saabunud teksti avaldamine keelati juunikuus, kuna selle sisu hinnati lakooniliselt „ebasobivaks”. Tsensori poolt käsikirjas punase pliiatsiga märgistatud kirjakohad osundavad, et näidendile sai saatuslikuks selle mõisnikke halvustav hoiak.  Ehkki asjaarmastajast autori poolt „kurblikuks näitemänguks” nimetatud teosest ei maksa otsida suuremat kirjanduslikku väärtust, peegeldab see ometi kujukalt ärkamisaegseid meeleolusid.

Näidendi käsikiri. iseDigi_0008

„Surnu pealuu”  autori Kaarel Järve kohta on teada vaid nii palju, et ta teenis 1880. ja 1890. aastatel leiba Tallinna kubermangurentei kantseleiametnikuna ning tegutses 1882. ja 1883. aastal laulu-mänguseltsi „Lootus” kirjatoimetajana Tallinnas. Kuna sellenimelise autori loomingust ei ole midagi teada, siis võis tegemist olla tema ainsa kirjandusliku katsetusega.

135 aastat hiljem jõudis näidend Miina Härma Gümnaasiumi 10. b klassi ja neid juhendanud õpetaja Aile Laatsi abiga siiski lavalaudadele.

2018. aastal Miina Härma Gümnaasiumis esitatud näidendi kava. kava_kaks-poolt-koos_1-001
Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi