Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Juhan Liivi pärandus: luuletuse jagasid «kirjanduslikud pärijad»

Juhan Liivi kodutalu ei olnud suur ega uhke. Väike Oja talu, mille viimane omanik oli luuletaja venna järeltulija Karl Liiv, oli kaua üsna kehvas seisus.
Juhan Liivi kodutalu, Oja talu asendiplaan.
1962. aasta 9. mail peeti Tartus Eesti NSV Tartu rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee istung, mille päevakorra 5. punkti all käsitleti Alatskivi külanõukogu territooriumil asetsenud Oja talu üleandmist Alatskivi külanõukogu bilanssi. Üleandmisega kaasnes kohustus talu hooneid hooldada ning territooriumil heakorda hoida.
Samal aastal korraldas Eesti Kirjandusmuuseum Oja talu Juhan Liivi toakeses väikese mälestusnäituse. Turistide huvi kultuurilooliselt olulise talu vastu oli suur ning tasapisi kujunes väikese väljapanekuga toakesest Eesti Põllumajandusmuuseumi filiaal. Alates 2002. aastast on Liivi muuseum Alatskivi valla allasutus.
Väljavõte 1962. aasta 9. mai Eesti NSV Tartu rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee istungi otsus, millega anti Alatskivi külanõukogu territooriumil asetsenud Oja talu üle Alatskivi külanõukogu bilanssi.

Luuletaja ning jutukirjaniku Juhan Liivi kodukoha kaart. Endise Tartumaa Alatskivi mõisavalla Rupsi küla Oja talu hoonestik ja õu aastal 1979 (1982). RA, EAA.3742.1.474, l. 2

RA, EAA.3742.1.474, l. 2 Luuletaja ning jutukirjaniku Juhan Liivi kodukoht. Endise Tartumaa Alatskivi mõisavalla Rupsi küla Oja talu hoonestik ja õu aastal 1979 (1982)

Vallavaesel luuletajal Juhan Liivil ei olnud ei vara ega järeltulijaid. Haige kirjamehe südamevalu oma maa ja rahva saatuse pärast on meieni pärandunud tema loomingu kaudu. Teatavasti annetas Liiv isegi oma pintsaku eesti rahva kultuurielu edendamiseks. Naljaga pooleks võib öelda, et just selle kuue ning mõistagi ka ülejäänud rahvalt kogutud 100 000 rubla abil ehitati valmis Estonia teater (tegelikkuses läks ehitus maksma siiski üle 800 000 rubla ning Liivi kuuest täpsemad andmed puuduvad).
Alatskivi vallavalitsuse protokolliraamat heidab põgusat valgust kodutu poeedi elu lõpule ning tema muldasängitamisele. 5. detsembril 1913 on vallavolikogus muude küsimuste seas arutatud ka Juhan Liivi matusekulude katmist, selle kohta on kirjas: «[—] Alatskivi vallas ära surnud maksujõuetute matuse kulude summa üle 7 rub(la) määratud ei ole.»
Ka Juhan Liivi luulepärandiga ei ole lood tänase päevani päris selged. On teada, et oma aja suur stiilimeister Friedebert Tuglas on Liivi luuletusi «parendanud», püüdes neist vormida midagi enda arvates enamat, puhtamat, sümbolistlikumat. Kui me loeme ja naudime luulekogumikes ja kooliõpikutes avaldatud Liivi salme, siis on paljuski tegu just Tuglase töödeldud Liiviga.
Tänu säilinud käsikirjadele on meil hea võimalus näha, mida Liivi luuletustest on arvanud Postimehe omaaegne toimetus (või siis hoopis 1910. aastal ilmunud Juhan Liivi luuleraamatu koostaja). Jäme sinine pliiats on nii mõndagi maha tõmmanud, mõnda kohta võõra käekirjaga lisandusi tehtud, mõni värss pole üldse trükki pääsenud…
Talus
Juhan Liivi originaaltekst
Talu õue, vaikne.
Hommik vagune.
Värsket lund on sadand,
Kohev, lahtine.
Aias vaikne, puhas,
Lumi raagudel
Õunapuude read
Armsal puhkusel.
Nagu siidi sisse
Öö neid ehitand
Valge riide sisse
Oksad palmitsend.
Õunapuu päält hüppab
Praegu tihane
Lennul lume helbed
Talle järele…
Need on talveõied,
Õied puhtamad…
Akna ruudul õrnad
Nagu tähed nad.

Vitriin Rahvusarhiivi näitusel "Kus surijaid, seal pärijaid". Pildi allosas luuletuse "Talu" käsikiri.

Vitriin Rahvusarhiivi näitusel “Kus surijaid, seal pärijaid”. Pildi allosas luuletuse “Talu” käsikiri.

Liina Lõhmus, arhivaar
Loe ka teisi lugusid näituselt “Kus surijaid, seal pärijaid”: Raamatukaupmehest poissmehe «kümne küünega» kogutud varandus heategevuseks ja Mõisa koka testament.
Allikad ja kirjandus

  • RA, EAA.T-405.1.340, Tartu rajooni TSN Täitevkomitee istungite protokollid (1962)
  • RA, EAA.1740.1.123, Meta Jonase referaat Juhan Liiv ja tema kodu” (1925)
  • RA, EAA.2111.2.51 Juhan Liivi luuletused (1896-1908)
  • RA, EAA.2381.2.9459 Oja 83 talu kinnistutoimik (1903-1928)
  • RA, EAA.3110.1.76 Alatskivi vallavolikogu protokollid (1913-1917)
  • RA, EAA.3742.1.474, l. 2 Luuletaja ning jutukirjaniku Juhan Liivi kodukoht. Endise Tartumaa Alatskivi mõisavalla Rupsi küla Oja talu hoonestik ja õu aastal 1979 (1982)
  • Aare Pilv. Kokkuastumine. Märkmeid ühe luuletuse 90. trükisünnipäeva puhul. Looming nr 2, 2016


Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi