Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiiv säilitab UNESCO Austraalia Maailmapärandi registrisse kantud Austraalia eestlaste mälestusi

Sel aastal tähistab Eesti Arhiiv Austraalias juubelit, arhiivi asutamisest Austraalia Eesti Seltside Liidu poolt on möödunud 70 aastat. Selle aja jooksul on arhiiv koondanud eestiainelisi trükiseid üle terve maailma. Tänaseks on neist moodustunud esinduslik eestikeelne raamatukogu. Lisaks kirjalikule pärandile ja fotodele on arhiivis hoiul hulk heli- ja videodokumente. 1970-tel J. Lübeki ja L. Suure poolt salvestatud heliülesvõtted sisaldavad isiklikke mälestusi Eesti Vabariigi lõpuaastatelt, meenutusi elust-olust esimestel okupatsiooniaastatel. Need on elavad kirjeldused valitsenud oludest tavalise inimese silmade läbi.

Videosalvestiste sisuks on sünnimaalt lahkunud põgenike mälestused uues elukohas Austraalias. Eestlased meenutavad uue kodu loomist, töid ja tegemisi Austraalia eri osariikides peale teist maailmasõda. Rahvusarhiivi filmiarhiivi üleantud algmaterjalidest tehtud koopiad on tänaseks digiteeritud ja leitavad filmiarhiivi andmebaasist. Heli- ja videosalvestisi on huvilistel võimalik kuulata ja läbi vaadata meie uurimissaali kohtvõrgus (fondid EFA.403 ja EFA.706).

2020.aasta suvel pöördusid Eesti Arhiivi Austraalias nõukogu esimehe dr. Terry Kassi poole Austraalia Maailmamälu Registri komitee kaks aktiivset liiget ja tegid ettepaneku Eesti Arhiivi koondatud suulise ajaloo (oral history) kollektsioon esitada UNESCO Austraalia Maailmapärandi nimekirja kandideerimiseks. Hindamise läbimiseks vajalik toetuskiri läks teele ka Rahvusarhiivi filmiarhiivist ja eelmise aasta algusest on Rahvusarhiivi üleantud  heli- ja videosalvestised osa kollektsioonist “Migration Voices: Estonian Oral Histories 1952-2020” UNESCO Austraalia Maailmapärandi registris.

UNESCO Austraalia maailmamälu nominatsioonikirjas on tõstetud esile eestlaste initsiatiivi ja tähtsust oma ajaloo talletamisel sõjajärgses multikultuurilises Austraalias. Samuti mainitakse kirjas, et paljud sisserändajad Eestist olid kõrgelt haritud, kes seisid silmitsi tõsiste ohtudega nõukogude vägede poolt vallutatud kodumaal. Mitmed videolindile talletatud intervjuud on tehtud isikutega, kes tõusid hiljem silmapaistvatele kohtadele Austraalia ühiskondlikus- ja majanduselus. Nimedest olgu mainitud Paul Öpik, Arvi Vainomäe, Raivo Kalamäe, Sir Arvi Parbo, arhivaar dr. Hugo Salasoo ja paljud, paljud teised.

Vt. ka: https://archives.eesti.org.au/Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi