Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Teenistuslehed – uued allikad ühisloome keskkonnas

Novembris 2014 käivitus Rahvusarhiivi ühisloome algatus Esimeses maailmasõjas osalenud eesti sõdurite arhiiviallikatest ülesleidmiseks ja indekseerimiseks. Tänaseks on 77 vabatahtliku abiga andmebaasi sisestatud ligi 25 000 sõduri nimed. Aitäh kõikidele panustajatele!

Arhiiviallikates leidub aga lisaks väkkevõtmise ajale ja kohale sõdurite elu- ja teenistuskäigu kohta veel palju informatsiooni.  Nii lisasime ühisloome keskkonda kutsealuste ja väkkevõetute nimekirjad aastatest 1911-1913 ning 1. ja 2. Eesti polgu sõdurite teenistuslehed. Teenistuslehtedelt andmete väljalugemine ja sisestamine võib tunduda esialgu keeruline, kuid seda huvitavamad ja teaberikkamad  need on, sest sisaldavad rohkelt sõduri isikuandmeid ja infot teenistuskäigu kohta. Lisana on sageli juures sõduri vastuvõtuankeet, teenistusraamat, haigustõend jmt. Täpsemalt saab selle põneva allikaliigi kohta lugeda siit.

Illustreerimaks teenistuslehtedes leiduva info rohkust uurime, mida saame teenistuslehtede abil teada 1912. aastal väkke võetud August Aaloe kohta.

Seni masinistina töötanud 22-aastane August sai kutse teenistusse astumiseks 30. oktoobril 1912 ja ilmus seda täitma 15. novembril. Riigi poolt anti talle paar viltsaapaid ja määrati Siberi 2. inseneripataljoni koosseisu. Sõja algusest kuni 13. märtsini 1915 teenis August samas reamehena, mil ta haiguse tõttu jäädavalt teenistusest vabastati. Nimelt diagnoositi tal krooniline mädarikas vasema keskkõrva põletik ja kuulmekile hävimine. Otseses lahingutegevuses August ei osalenud ning sõjavangi ei langenud. Teda autasustati Romanovite dünastia 300. aastapäeva pronksmedaliga.

 

 

EAA 314-1-909, l 84

EAA 314-1-909, l 84

EAA 314-1-909, l 85

EAA 314-1-909, l 85

EAA 314-1-909, l 86

EAA 314-1-909, l 86

EAA 314-1-909, l 86p

EAA 314-1-909, l 86pRahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi